Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykaz Nr 15/GN/2022

 

Urząd Miejski w Myśliborzu

Referat Gospodarowania Nieruchomościami

ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 1

74-300 Myślibórz

Telefon: 95 747 25 44

Email: mieszkania.umig@mysliborz.pl

WYKAZ  Nr 15/GN/2022  z dnia 25 lipca 2022 r.

do Uchwały Nr XXVIII/212/2012  Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26 czerwca 2012 roku

wywieszony od dnia 25 lipca 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

 

Położenie nieruchomo­ści

 

Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Pow. w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Forma zbycia

Cena netto nieruchomo­- ści ustalona przez  rzeczo­znawcę

 

Nieruchomość

niezabudo­wana położona jest w Myśliborzu, w pobliżu ul. Łużyckiej  i obwodnicy miasta

 

Nr ewid. dz. 55/12

obręb 0003

Myślibórz 3

sklasyfikowana jako: Grunty orne – RIVa o pow. 0,0068 ha, Grunty orne – RIVb o pow. 0,0923 ha, Grunty orne – RV o pow. 0,4792 ha, Łąki trwałe – ŁIV o pow. 0,0210 ha, Łąki trwałe – ŁVI o pow. 0,1588 ha, Pastwiska trwałe – PsVI o pow. 0,2039 ha.

 

 

 

 

SZ1M/00034735/5

 

 

 

0,9620

 

Nieruchomość niezabudowana bę­dąca przedmiotem zbycia położona jest w Myśliborzu, w pobliżu ulicy Łużyckiej, Gorzowskiej oraz  obwodnicy miasta Myślibórz.

W sąsiedztwie nieruchomości znaj­duje się zabudowa usługowo-prze­mysłowa, usługowa, market, hurtownia materiałów budowlanych oraz tereny niezabudowane.

Nieru­chomość położona jest atrakcyjnie do tras komunikacyjnych. Teren działki płaski, kształt regularny.

Działka częściowo porośnięta jest samosiejkami różnych gatunków.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez gminne działki drogowe nr 55/8 i 60 obręb 0003 Myślibórz 3.

Nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń.

 

Część działki o nr ewid. 55/12  obręb 0003 My­ślibórz 3  o pow. 0,2544 ha objęta jest miejscowym planem zago­spodarowania przestrzennego podjętym Uchwałą Nr LIV/515/2006 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26 października 2006 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa­nia przestrzennego w rejonie trasy kolejowej i terenów przyległych oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Lipowej w miejscowości Myślibórz. Zgodnie z w/w uchwałą ta część działki nr 55/12  obręb 0003 Myślibórz 3 oznaczona jest symbolem 21 U,P - usługi z dopuszczeniem produkcji, składów i magazynów.

Druga część działki nr 55/12  obręb 0003 Myślibórz 3 o pow. 0,7076 ha nie jest  objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Myśli­bórz przyjętego Uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 paź­dziernika 2019 r. w sprawie uchwalenia Stu­dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro­wania przestrzennego Gminy Myślibórz, zapis dla przedmiotowej działki jest następujący: U/P — teren przemysłu/usług.

Dla działki nie została wydana decyzja o warun­kach zabudowy ani decyzja o ustaleniu lokali­zacji celu publicznego.

W dniu 02.03.2021 r. została podjęta uchwała Nr XXIX/242/2021 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz dla terenów usług i przemysłu, w rejonie obwodnicy miasta Myślibórz, która obejmuje przedmiotową działkę.

Planowany sposób zagospodarowania nieruchomości – zabudowa o funkcji przemysłowo – usługowej.

 

 

 

sprzedaż nieruchomo­ści  w drodze przetargu ustnego nieograni­czo­nego

 

 

469.600,00 zł

 

 

Do sprzedaży nieruchomości numer ewidencyjny działki 55/12 obręb ewidencyjny 0003 Myślibórz 3 mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461), w tym art. 3 ust. 4, zgodnie z którym w przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, albo nie wykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.

Do ceny zbycia nieruchomości dla części, dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu sprzedaży (aktualnie 23%). Termin zagospodarowania w/w nieruchomości zostanie ustalony na podstawie pozwolenia na budowę. Uwaga! Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Z up. Burmistrza

Przemysław Klityński

(-) Zastępca Burmistrza

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kowalski 25-07-2022 07:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kowalski 25-07-2022
Ostatnia aktualizacja: - 25-07-2022 07:46