Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykaz Nr 17/GN/2022

Urząd Miejski w Myśliborzu

Referat Gospodarowania Nieruchomościami

ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 1

74-300 Myślibórz

Telefon: 95 747 25 44

Email: mieszkania.umig@mysliborz.pl

WYKAZ  Nr  17/GN/2022  z dnia 25 sierpnia 2022 r.

do Uchwały Nr XLIX/386/2014  Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 stycznia 2014 roku

wywieszony od dnia 25 sierpnia 2022 r. do dnia 15 września 2022 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Położenie oraz oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Łącz-na pow. w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Forma zbycia

Cena netto nieruchomo­- ści ustalona przez  rzeczo­znawcę

 

Nieruchomość będąca przedmiotem zbycia  położona jest  w Myśliborzu w pobliżu ul. Cienistej i ul. Weterynaryjnej.     W jej skład wchodzą cztery działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi działek:

- działka nr 415/2, obręb 0002 Myślibórz 2, o pow. 0,0542 ha, oznaczona  w ewidencji gruntów i budynków jako Ba – Tereny przemysłowe,

 

- działka nr 415/6, obręb 0002 Myślibórz 2, o pow. 0,0249 ha, oznaczona  w  ewidencji gruntów

 

i budynków jako Ba – Tereny przemysłowe,

 

- działka nr 415/7, obręb 0002 Myślibórz 2, o pow. 0,0562 ha, oznaczona  w ewidencji gruntów i budynków jako Ba – Tereny przemysłowe,

 

- działka nr 415/11, obręb 0002 Myślibórz 2, o pow. 0,2481 ha, oznaczona  w ewidencji gruntów i budynków jako Bp – Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

 

 

 

 

 

SZ1M/00034674/9

 

 

 

0,3834

 

W pobliżu nieruchomości gruntowej znajduje się zabudowa mieszkaniowa, nowo wybudowany budynek mieszkalno – usługowy, centrum handlowe i tereny zielone – park miejski.

Nieruchomość położona jest atrakcyjnie do tras komunikacyjnych z dobrym dojazdem i dostępem.

Bezpośredni dojazd ul. Weterynaryjną (dz.  nr ewid. 419) do działki nr ewid. 415/7 i poprzez nią do pozostałych działek  wchodzących w skład kompleksu. Działki nr ewid. 415/2 i 415/11 przylegają do drogi gminnej nr ewid. 413/4 (ul. Cienistej) – istnieje fizyczna możliwość wykonania zjazdu na warunkach zarządcy drogi.

 

 

Uzbrojenie terenu nieruchomości: sieci wodociągowa i elektroenergetyczna.

Na działce nr ewid. 415/6 obręb 0002 Myślibórz 2 znajdują się dwa budynki gospodarcze w zabudowie szeregowej, w złym stanie technicznym.

Działka nr ewid. 415/2 obręb 0002 Myślibórz 2 zabudowana jest budynkiem magazynowym.

Na działce nr ewid. 415/11 obręb 0002 Myślibórz 2 znajduje się tzw. lodownia.

Zachowane na działkach nr ewid. 415/11 i 415/6 obręb 0002 Myślibórz 2 obiekty po dawnej mleczarni wpisane są do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Decyzją Starosty Myśliborskiego Nr 1/2021 z dnia 11.01.2021 r. Gmina Myślibórz otrzymała pozwolenie na rozbiórkę budynku magazynowego znajdującego się na działce nr ewid. 415/2 obręb 0002 Myślibórz 2

 

 

 

Działki wchodzące w skład przeznaczonej do zbycia nieruchomości o numerach ewid: 415/2, 415/6, 415/7, 415/11 - obręb 0002 Myślibórz 2 nie są  objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Myślibórz przyjętego Uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz, zapis dla przedmiotowych działek jest następujący: U - teren usług.

Dla działek nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy ani decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

 

Planowany sposób zagospodarowania nieruchomości – zabudowa o funkcji usługowej.

 

 

sprzedaż nieruchomo­ści  w drodze przetargu ustnego nieograni­czo­nego

 

816.600,00 zł

 

 

 

 

Zbycie nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT. Termin zagospodarowania w/w nieruchomości zostanie ustalony na podstawie pozwolenia na budowę. W księdze wieczystej Nr SZ1M/00034674/9 w dziale III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością o treści: ”Służebność przejazdu i przechodu przez działkę 415/6, 415/7, 415/11, 415/12 na rzecz działki 415/3 oraz przejazdu i przechodu przez działkę 415/6 na rzecz działki 415/7. Wpisu dokonano z urzędu.”.

Uwaga! Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Zastępca Burmistrza

Przemysław Klityński

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kowalski 25-08-2022 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kowalski 25-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kowalski 25-08-2022 11:09