Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykaz Nr 19/GN/2022

 

Urząd Miejski w Myśliborzu

Referat Gospodarowania Nieruchomościami

ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 1

74-300 Myślibórz

Telefon: 95 747 25 44

Email: mieszkania.umig@mysliborz.pl

WYKAZ  Nr 19/GN/2022  z dnia 24 listopada 2022 r.

 

do Uchwały Nr XVII/123/2011 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 25  października 2011 r. i

do Uchwały Nr XLVIII/421/2022 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia 2022 r.

wywieszony od dnia 24 listopada 2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

 

 

Położenie nieruchomo­ści

 

Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Pow. w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Przeznaczenie nieruchomości do zbycia

Cena netto nierucho-mo­ści ustalona przez  rzeczo­znawcę

-1-

Nieruchomość gruntowa niezabudo­wana położona w Myśliborzu w pobliżu

ul. Fredry

 

 

 

 

nr ewid. dz. 749/2

obręb 0003

Myślibórz 3,

sklasyfikowana jako: dr – Drogi

 

 

 

 

SZ1M/00044511/2

 

 

 

0,0118

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka ma kształt regularny, jest płaska. W pobliżu znajdują się sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa. Ze względu na wielkość i położenie działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczone jest jako droga (dr).  Uchwałą Nr XXXV/320/2021 z dnia 28 września 2021 r. Rada Miejska w Myśliborzu pozbawiła      m. in. w/w działkę kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.

 

 

 

Działka nr ewid. 749/2 obręb 0003 Myślibórz 3 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz zapis dla przedmiotowej działki jest następujący: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 636 obręb 0003 Myślibórz 3, zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: uporządkowanie terenu, nasadzenia zielone.

 

Sprzedaż nieruchomo­ści  w drodze bezprzetargowej

na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej  

 na podstawie Uchwały               Nr XVII/123/2011 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 25  października 2011 r.

 

7.800,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2-

Nieruchomość gruntowa niezabudo­wana położona w Myśliborzu w pobliżu

ul. Fredry

 

 

 

 

nr ewid. dz. 749/3

obręb 0003

Myślibórz 3,

sklasyfikowana jako: dr – Drogi

 

 

 

 

SZ1M/00044511/2

 

 

 

0,0103

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka ma kształt regularny, jest płaska. W pobliżu znajdują się sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa. Ze względu na wielkość i położenie działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest jako droga (dr).  Uchwałą Nr XXXV/320/2021 z dnia 28 września 2021 r. Rada Miejska w Myśliborzu pozbawiła      m. in. w/w działkę kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.

 

 

 

 

Działka nr ewid. 749/3 obręb 0003 Myślibórz 3 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz zapis dla przedmiotowej działki jest następujący: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 637 obręb 0003 Myślibórz 3, zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: uporządkowanie terenu, nasadzenia zielone.

 

Sprzedaż nieruchomo­ści  w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej

na podstawie Uchwały               Nr XVII/123/2011 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 25  października 2011 r.

 

6.800,00 zł

 

-3-

Nieruchomość gruntowa niezabudo­wana położona w Myśliborzu w pobliżu

ul. Fredry

 

 

 

 

nr ewid. dz. 749/4

obręb 0003

Myślibórz 3,

sklasyfikowana jako: dr – Drogi

 

 

 

 

SZ1M/00044511/2

 

 

 

0,0102

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka ma kształt regularny, jest płaska. W pobliżu znajdują się sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa. Ze względu na wielkość i położenie działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest jako droga (dr).  Uchwałą Nr XXXV/320/2021 z dnia 28 września 2021 r. Rada Miejska w Myśliborzu pozbawiła      m. in. w/w działkę kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.

 

 

 

 

 

 

Działka nr ewid. 749/4 obręb 0003 Myślibórz 3 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz zapis dla przedmiotowej działki jest następujący: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 770 obręb 0003 Myślibórz 3, zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: uporządkowanie terenu, nasadzenia zielone.

 

Sprzedaż nieruchomo­ści  w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej

 na podstawie Uchwały               Nr XVII/123/2011 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 25  października 2011 r.

 

6.700,00 zł

 

-4-

Nieruchomość gruntowa niezabudo­wana położona w Myśliborzu w pobliżu

ul. Fredry

 

 

 

 

nr ewid. dz. 749/5

obręb 0003

Myślibórz 3,

sklasyfikowana jako: dr – Drogi

 

 

 

 

SZ1M/00044511/2

 

 

 

0,0101

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka ma kształt regularny, jest płaska. W pobliżu znajdują się sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa. Ze względu na wielkość i położenie działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest jako droga (dr).  Uchwałą Nr XXXV/320/2021 z dnia 28 września 2021 r. Rada Miejska w Myśliborzu pozbawiła     m. in. w/w działkę kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.

 

 

 

 

 

Działka nr ewid. 749/5 obręb 0003 Myślibórz 3 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz zapis dla przedmiotowej działki jest następujący: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 770 obręb 0003 Myślibórz 3, zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: uporządkowanie terenu, nasadzenia zielone.

 

Sprzedaż nieruchomo­ści  w drodze bezprzetargowej  na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej

na podstawie Uchwały               Nr XVII/123/2011 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 25  października 2011 r.

 

6.700,00 zł

 

-5-

Nieruchomość gruntowa niezabudo­wana położona w Myśliborzu w pobliżu ul. Żeromskiego

 

 

 

 

nr ewid. dz. 759/13

obręb 0003

Myślibórz 3,

sklasyfikowana jako: łąki trwałe ŁIV 0,0142 ha, grunty orne RV 0,0012 ha

 

 

 

 

SZ1M/00020649/4

 

 

 

0,0154

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka ma kształt regularny, jest płaska. W pobliżu znajdują się sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa.

Ze względu na wielkość i położenie działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

 

Działka nr ewid. 759/13 obręb 0003 Myślibórz 3 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz zapis dla przedmiotowej działki jest następujący: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 692 (zabudowanej budynkiem mieszkalnym) i 693 obręb 0003 Myślibórz 3.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: uporządkowanie terenu, nasadzenia zielone.

 

sprzedaż nieruchomo­ści  w drodze bezprzetargowej  na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej

na podstawie Uchwały               Nr XVII/123/2011 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 25  października 2011 r.

 

10.200,00 zł

 

-6-

Nieruchomość gruntowa zabudo­wana położona w Myśliborzu, w pobliżu ulic Kościelnej, Marcinkowskie-go i Księdza Michała Spoćki

 

 

 

 

nr ewid. dz. 602/19

obręb 0002

Myślibórz 2,

sklasyfikowana jako Bi inne tereny zabudowane

 

 

 

 

SZ1M/00029340/1

 

 

 

0,0006

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana jest na obrzeżu śródmieścia.

Działka ma kształt regularny, trójkątny, jest zabudowana częścią budynku Domu Zakonnego. W pobliżu znajdują się sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa.

Ze względu na wielkość i położenie działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

 

Działka nr ewid. 602/19 obręb 0002 Myślibórz 2, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz zapis dla przedmiotowej działki jest następujący: UK  – teren usług sakralnych.

Nieruchomość przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 771 zabudowanej budynkiem Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: termomodernizacja znajdującej się na działce części budynku.

 

sprzedaż nieruchomo­ści  w drodze bezprzetargowej  na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej

na podstawie Uchwały Nr XLVIII/421/2022 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

 

 

1.300,00 zł

 

 

 

Dla działek numery ewidencyjne: 749/2, 749/3, 749/4, 749/5, 759/13 obręb 0003 Myślibórz 3 zostały wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego: decyzja z dnia 26.07.2005 r. znak: GKB.V.7331-94/05 dotycząca budowy rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych odprowadzających ścieki z układu K-5 do miejscowości Myślibórz oraz decyzja z dnia 24.11.2014 r. znak: GKB.6733.8.2014AKK, dotycząca przebudowy ulic Broniewskiego, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Konopnickiej w Myśliborzu wraz z ich odwodnieniem.

Do ceny netto nieruchomości położonych w obrębie 0003 Myślibórz 3 numery ewidencyjne działek: 749/2, 749/3, 749/4, 749/5, 759/13 należy doliczyć podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki (aktualnie 23 %). Sprzedaż nieruchomości nr ewid. 602/19 obręb 0002 Myślibórz 2 podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Termin zagospodarowania nieruchomości: do 31.12.2023 r., a w wymaganych przypadkach będzie on wynikał z przepisów ustawy Prawo budowlane. Uwaga! Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Z up. Burmistrza

Przemysław Klityński

Zastępca Burmistrza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kowalski 24-11-2022 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kowalski 24-11-2022
Ostatnia aktualizacja: - 24-11-2022 09:48