Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.402.2023.ŚDS - ws. zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu na rok 2024 2024-01-08 14:58
dokument ZARZĄDZENIE NR BR.0050.401.2023.AW ws. wprowadzenia planu audytu na 2024 rok 2024-02-13 09:38
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.399.2023.EKSIP ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 2024-02-13 13:14
dokument Zarządzenie Nr Br.0050.397.2023.ŚDS - ws. zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu 2023-12-11 12:25
dokument Zarządzenie nr BR.0050.396.2023.GN - w sprawie stawek czynszu/dzierżawy obowiązujących w 2024 r. i zmiany zarządzenia w sprawie zasad zawierania umów, dzierżawy. 2024-01-19 09:24
dokument Zarządzenie NR.0050.394.2023.GN w sprawie przyjęcia ,,Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Myślibórz na lata 2023-2025" 2024-01-19 09:59
dokument ZARZĄDZENIE NR BR.0050.393.2023.SO ws. wyznaczenia miejsc wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne 2024-02-13 09:46
dokument ZARZĄDZENIE NR BR.0050.391.2023.EKSiP ws. powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Myślibórz. 2023-11-07 08:35
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.390.2023.FB - ws. zmian budżetu i w budżecie na 2023 rok 2023-11-13 12:08
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.389.2023.EKSIP ws. powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz 2023-11-16 10:56
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.388.2023.EKSIP ws. naboru wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz na 2024 rok 2024-02-13 14:49
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.387.2023.FB - ws. zmian budżetu i w budżecie na 2023 rok 2023-11-02 11:13
dokument Zarządzenie NR BR.0050.386.2023.EKSIP ws. składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu. 2023-11-07 08:08
dokument Zarządzenie Nr Br.0050.385.2023.FB - ws. zmian budżetu i w budżecie na 2023 rok 2023-11-02 11:11
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.384.2023.FB - ws. zmian budżetu i w budżecie na 2023 rok 2023-11-02 11:10
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.383.2023.FB - ws. zmian budżetu i w budżecie na 2023 rok 2023-11-02 11:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr BR.0050.382.2023.EKSiP - zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Myślibórz na lata 2023-2030. 2023-09-13 14:02
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.381.2023 FB - ws. zmian budżetu i w budżecie na 2023 rok 2023-10-02 12:44
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.380.2023 FB - ws. zmian w budżecie na 2023 rok 2023-10-02 12:45
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.379.2023.ZK - ws. wyznaczenia miejs przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-10-02 12:48
dokument Zarządzenie Nr BR.378.2023.EKSiP - ws. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu 2023-09-22 12:04
dokument Zarządzenie Nr BR.377.2023.EKSiP - ws. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Golenicach 2023-09-22 12:08
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.376.2023.FB - ws. zmian budżetu i w budżecie na 2023 rok 2023-10-02 12:49
dokument Zarządzenie Nr BR.375.2023.EKSiP - ws. powierzenia obowiązku dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu 2024-02-13 13:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr BR.0050.374.2023.EKSiP - ws. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 2024-02-12 10:42
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.373.2023.FB - ws. zmian budżetu i w budżecie na 2023 rok 2023-10-02 12:51
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.372.2023.FB - ws. zmian w budżecie na 2023 rok 2023-10-02 12:52
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.371.2023.FB - ws. zmian budżetu i w budżecie na 2023 rok 2023-10-02 12:53
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.370.2023.SO - ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Myślibórz na lata 2023-2030 2023-10-03 12:29
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.369.2023.FB - ws. zmian budżetu i w budżecie na 2023 rok 2023-10-02 13:05
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.367.2023.FB - ws. zmian budżetu i w budżecie na 2023 rok 2023-10-02 13:11
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.366.2023.EKSiP - ws. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu. 2023-09-12 09:31
dokument Zarządzenie nr BR.0050.365.2023.EKSiP. - ws. powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu 2023-09-22 15:00
dokument Zarządzenie nr BR.0050.364.2023.EKSiP - ws. powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów: 1) Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu, 2) Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Golenicach. 2024-02-12 11:37
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.363.2023.FB - ws. zmian budżetu i w budżecie na 2023 rok 2023-10-02 13:12
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.362.2023.FB - ws.: zatwierdzenia sprawdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - Samorządowej Instytucji Kultury za 2022 rok 2023-10-02 13:14
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.361.2023.FB - ws.: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Pojezierza Myśliborskiego - Samorządowej Instytucji Kultury za 2022 rok 2023-10-02 13:16
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.360.2023.FB - ws.: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Myśliborskiego Ośrodka Kultury - Samorządowej Instytucji Kultury za 2022 rok 2023-10-02 13:18
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.359.2023.FB - ws. zmian w budżecie na 2023 rok 2023-10-02 13:19
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.358.2023.EKSiP - ws. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Golenicach 2024-02-13 12:23
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.357.2023.FB - ws. zmian budżetu i w budżecie na 2023 rok 2023-10-02 13:20
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.356.2023.FB - ws. zmian budżetu i w budżecie na 2023 rok 2023-10-02 13:22
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.355.2023.FB - ws. zmian w budżecie na 2023 rok 2023-10-02 13:23
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.354.2023.FB - ws. zmian budżetu i w budżecie na 2023 rok 2023-10-02 13:24
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.352.2023.FB - ws. zmian budżetu i w budżecie 2023-09-26 09:16
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.351.2023.FB - ws. zmian budżetu i w budżecie 2023-09-26 09:15
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.350.2023.FB - ws. zmian w budżecie 2023-09-26 09:12
dokument Zarządzenie nr BR.0050.349.2023.EKSiP - w sprawie: składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu. 2023-04-26 08:13
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.348.2023.FB - ws. zmian budżetu i w budżecie 2023-09-26 09:11
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.347.2023.FB - ws. zmian w budżecie 2023-09-26 09:09
dokument Zarządzenie nr BR.0050.346.2023.EKSiP - w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Myślibórz na lata 2023-2030. 2023-04-19 09:15
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.345.2023.GN - ws. powołania Członka Komisji Mieszkaniowej 2023-09-11 14:55
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.344.2023.GN - ws. odwołania Członka Komisji Mieszkaniowej 2023-09-11 14:56
dokument Zarządzenie nr BR.0050.343.2023.EKSiP - w sprawie: powołania komisji konkursowej, opiniujących oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz w 2023 roku. 2023-04-03 10:50
dokument Zarządzenie nr BR.0050.342.2023.EKSiP - w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działań profilaktycznych w zakresie uzależnień - prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych kształtujących postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw prospołecznych, będących zadaniami własnymi Gminy Myślibórz. 2023-03-15 14:46
dokument Zarządzenie nr BR.0050.341.2023.EKSiP - w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie miasta i gminy Myślibórz będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz. 2023-03-15 14:45
dokument Zarządzenie nr BR.0050.340.2023.EKSiP - w sprawie: powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz w 2023 roku. 2023-03-14 08:58
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.339.2023.FB - ws. zmian budżetu i w budżecie 2023-09-26 09:08
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.338.2023.GN - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-03-07 08:14
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.337.2023.FB - ws. zmian budżetu i w budżecie 2023-09-26 09:06
dokument Zarządzenie nr BR.0050.336.2023.EKSiP - w sprawie: ustanowienia Regulaminu " Funduszu Sołeckiego + " na rok 2023 2023-04-19 09:47
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.335.2023.FB - ws. zmian w budżecie 2023-09-26 09:05
dokument Zarządzenie nr BR.0050.334.2023.EKSiP - w sprawie: ustalenia opłat za udostępnianie świetlic wiejskich na terenie Gminy Myślibórz 2023-02-23 10:42
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.333.2023.FB - ws. zmian w budżecie 2023-09-26 09:04
dokument Zarządzenie nr BR.0050.332.2023.EKSiP - w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. 2023-04-06 15:03
dokument Zarządzenie nr. BR.0050.331.2023.EKSiP w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myślibórz będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz 2023-04-06 15:03
dokument Zarządzenie nr BR.0050.330.2023.EKSiP - w sprawie: powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz w 2023 roku. 2023-02-16 14:37
dokument Zarządzenie nr BR.0050.329.2023.EKSiP - w sprawie: powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myślibórz będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz 2023-02-16 14:32
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.328.2023.FB - ws. zmian w budżecie 2023-09-26 09:03
dokument Zarządzenie nr BR.0050.327.2023.EKSiP - w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu. 2023-03-08 12:38
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.326.2023.FB - ws. zmian budżetu i w budżecie 2023-09-26 09:02
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.325.2023.FB - ws. zmian budżetu i w budżecie 2023-09-26 09:01
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.324.2023.FB - ws. zmian w budżecie 2023-09-26 08:59
dokument Zarządzenie nr BR.0050.323.2023.EKSiP - w sprawie: wyboru sołtysa w sołectwie Klicko 2023-03-09 11:23
dokument Zarządzenie nr BR.0050.322.2023.EKSiP - w sprawie: wyboru sołtysa w sołectwie Czerników 2023-03-09 11:23
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.321.2023.FB - ws. zmian budżetu i w budżecie 2023-09-26 08:57