Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykaz Nr 4/GN/2023

Wykaz nr 4/GN/2023 z dnia 22 marca 2023 r.

do Uchwały Nr XLIX/386/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 stycznia 2014 roku

wywieszony od dnia 22.03.2023 r. do dnia 12.04.2023 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Położenie oraz oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków

 

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

Łączna pow.
w ha

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

 

Forma zbycia

Cena nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego

Nieruchomość będąca przedmiotem zbycia położona jest w Myśliborzu
w pobliżu ul. Cienistej i ul. Weterynaryjnej.
W jej skład wchodzą cztery działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi działek:

- działka nr 415/2, obręb 0002 Myślibórz 2, o pow. 0,0542 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako Ba – Tereny przemysłowe,

 

- działka nr 415/6, obręb 0002 Myślibórz 2, o pow. 0,0249 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako Ba – Tereny przemysłowe,

 

 

 

 

- działka nr 415/7, obręb 0002 Myślibórz 2, o pow. 0,0562 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako Ba – Tereny przemysłowe,

 

- działka nr 415/11, obręb 0002 Myślibórz 2, o pow. 0,2481 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako Bp – Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

 

 

 

 

 

 

 

SZ1M/00034674/9

 

 

 

 

0,3834

 

 

W pobliżu nieruchomości gruntowej znajduje się zabudowa mieszkaniowa, nowo wybudowany budynek mieszkalno – usługowy, centrum handlowe i tereny zielone – park miejski.

Nieruchomość położona jest atrakcyjnie do tras komunikacyjnych z dobrym dojazdem i dostępem.

Bezpośredni dojazd ul. Weterynaryjną (dz. nr ewid. 419) do działki nr ewid. 415/7 i poprzez nią do pozostałych działek wchodzących w skład kompleksu. Działki nr ewid. 415/2
i 415/11 przylegają do drogi gminnej
nr ewid. 413/4 (ul. Cienistej) – istnieje fizyczna możliwość wykonania zjazdu na warunkach zarządcy drogi.

Uzbrojenie terenu nieruchomości: sieci wodociągowa i elektroenergetyczna.

Na działce nr ewid. 415/6 obręb 0002 Myślibórz 2 znajdują się dwa budynki gospodarcze w zabudowie szeregowej, w złym stanie technicznym.

Działka nr ewid. 415/2 obręb 0002 Myślibórz 2 zabudowana jest budynkiem magazynowym.

Na działce nr ewid. 415/11 obręb 0002 Myślibórz 2 znajduje się tzw. lodownia.

Zachowane na działkach nr ewid. 415/11 i 415/6 obręb 0002 Myślibórz 2 obiekty po dawnej mleczarni wpisane są do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Decyzją Starosty Myśliborskiego
Nr 1/2021 z dnia 11.01.2021 r. Gmina Myślibórz otrzymała pozwolenie na rozbiórkę budynku magazynowego znajdującego się na działce nr ewid. 415/2 obręb 0002 Myślibórz 2.

 

Działki wchodzące w skład przeznaczonej do zbycia nieruchomości o numerach ewid: 415/2, 415/6, 415/7, 415/11 - obręb 0002 Myślibórz 2 nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania Gminy Myślibórz przyjętego Uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz, zapis dla przedmiotowych działek jest następujący: U - teren usług.

Dla działek nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy ani decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

 

 

Planowany sposób zagospodarowania nieruchomości – zabudowa o funkcji usługowej.

 

Sprzedaż nieruchomości
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

816.600,00 zł

 

Zbycie nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT. Termin zagospodarowania w/w nieruchomości zostanie ustalony na podstawie pozwolenia na budowę. W księdze wieczystej Nr SZ1M/00034674/9 w dziale III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością o treści: ”Służebność przejazdu i przechodu przez działkę 415/6, 415/7, 415/11, 415/12 na rzecz działki 415/3 oraz przejazdu i przechodu przez działkę 415/6 na rzecz działki 415/7. Wpisu dokonano z urzędu”.

 

Uwaga! Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

 

Z up. Burmistrza

Przemysław Klityński

(-) Zastępca Burmistrza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Okuniewska 22-03-2023 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Okuniewska 22-03-2023
Ostatnia aktualizacja: Aneta Okuniewska 22-03-2023 11:07