Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykaz Nr 6/GN/2023

 

Urząd Miejski w Myśliborzu

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 1

74-300 Myślibórz

Telefon: 95 747 25 44

Email: nieruchomosci.um@mysliborz.pl

WYKAZ  Nr 6/GN/2023  z dnia 09 maja 2023 r.

 

do Uchwały Nr XXVI/235/2016 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 września 2016 r.

wywieszony od dnia 09 maja 2023 r. do dnia 30 maja 2023 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Położenie nieruchomo­ści

 

Oznaczenie nieruchomości w katastrze (ewidencji gruntów i budynków)

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Łącz-na

pow. w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej zagospodarowania

Przeznaczenie nieruchomości do zbycia

Cena  nierucho-mo­ści ustalona przez  rzeczo­znawcę

 

Nieruchomość gruntowa niezabudo­wana położona  jest w Myśliborzu w okolicy

ul. Witolda Pileckiego.

 

 

 

 

W skład zbywanej nieruchomości  wchodzą dwie działki gruntu:

 

- nr ewid. dz. 388/22 obręb 0001 Myślibórz 1, o pow. 568 m2,

sklasyfikowana

jako: Bp – zurbanizowane tereny

niezabudowane lub w trakcie zabudowy,

- nr ewid. dz. 388/23 obręb 0001 Myślibórz 1, o pow. 689 m2,

sklasyfikowana

jako: dr – Drogi

 

 

 

 

SZ1M/00033790/1

 

 

 

0,1257

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest w obszarze zabudowy usługowej. W pobliżu znajduje się zabudowa usługowo-handlowa, ZUS, Urząd Skarbowy, ośrodek zdrowia, a w dalszym sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa.  Nieruchomość położona jest atrakcyjnie do tras komunikacyjnych, znajduje się w bliskości ul. Lipowej – drogi wyjazdowej z miasta w kierunku Szczecina i Gorzowa Wlkp.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Witolda Pileckiego (w tym dz. nr ewid. 388/22 poprzez działkę nr ewid. 388/23) . 

 

 

Nieruchomość, w skład której wchodzą działki nr ewid. 388/22 i 388/23 ma kształt regularny; teren porośnięty jest drzewami i krzewami. Z obszaru działki  nr ewid. 388/22 wyodrębnione są geodezyjnie dwie działki zabudowane nr ewid. 386 i 387, stanowiące przedmiot odrębnej własności.

 W pobliżu znajdują się sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa.

W ewidencji gruntów i budynków działka nr ewid. 388/23 oznaczona jest jako droga (dr). Uchwałą Nr XXXV/320/2021 z dnia 28 września 2021 r. Rada Miejska w Myśliborzu pozbawiła  m. in. w/w działkę kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.

W księdze wieczystej w Dziale III – Prawa, Roszczenia, i Ograniczenia oraz w Dziale IV – Hipoteka brak jest wpisów. Z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia na działce nr ewid 388/22 nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności gruntowej  na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości w skład której wchodzą dz. nr ewid. 386 i 387 obręb 0001 Myślibórz 1, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr SZ1M/00027449/1, w celu dostępu każdoczesnego właściciela tych działek do działki nr ewid. 384/13 obręb 0001 Myślibórz 1.

 

 

Nieruchomość, w skład której wchodzą działki nr ewid. 388/22 i 388/23 obręb 0001 Myślibórz 1 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz zapis dla przedmiotowej działki jest następujący: U – teren usług.

 

 

Dla działek nie wydano decyzji administracyjnych w trybie art. 59 ust. 1 (decyzji wz) oraz w trybie art. 50 ust. 1 (decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.).

Nieruchomość przeznaczona jest pod prowadzenie działalności usługowej.

Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości będzie wynikał z przepisów ustawy Prawo budowlane.

 

Sprzedaż nieruchomo­ści  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 na podstawie Uchwały              Nr XXVI/235/2016 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27  września 2016 r.

 

268.900,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

Uwaga! Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Z up. Burmistrza

Przemysław Klityński

Zastępca Burmistrza

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kowalski 09-05-2023 08:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kowalski 09-05-2023
Ostatnia aktualizacja: - 09-05-2023 08:05