Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykaz Nr 14/GN/2023

Urząd Miejski w Myśliborzu

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 1 MYŚLlBÓRZ

74-300 Myślibórz

Telefon: 95 747 25 44

Email: nieruchomosci.um@mysliborz.pl

 

WYKAZ Nr 14/GN/2023 z dnia 12 lipca 2023 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Położenie nieruchomo­ści

 

Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Pow. w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Forma zbycia

Cena nieruchomo­-ści ustalona przez rzeczo­znawcę

-1-

Nieruchomość

niezabudo­wana położona w Myśliborzu, w pobliżu ul. Łużyckiej i obwodnicy miasta

 

Nr ewid. dz. 55/12

obręb 0003

Myślibórz 3

sklasyfikowana jako: Grunty orne – RIVa o pow. 0,0068 ha, Grunty orne – RIVb o pow. 0,0923 ha, Grunty orne – RV o pow. 0,4792 ha, Łąki trwałe – ŁIV o pow. 0,0210 ha, Łąki trwałe – ŁVI o pow. 0,1588 ha,

 

 

Pastwiska – PsVI o pow. 0,2039 ha.

 

 

 

 

SZ1M/00034735/5

 

 

 

0,9620

 

Nieruchomość niezabudowana bę­dąca przedmiotem zbycia położona jest w strefie pośredniej zainwestowania miejskiego, w bliskości trasy wyjazdowej z miasta w kierunku Gorzowa Wlkp. i Szczecina.

W sąsiedztwie nieruchomości znaj­duje się zabudowa usługowa, market, hurtownia materiałów budowlanych oraz tereny niezabudowane.

Nieru­chomość położona jest atrakcyjnie do tras komunikacyjnych. Teren działki płaski, kształt regularny.

Działka częściowo porośnięta jest samosiejkami różnych gatunków.

 

 

 

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez gminne działki drogowe nr 55/8 i 60 obręb 0003 Myślibórz 3. W dalszym sąsiedztwie działki przebiegają sieci elektroenergetyczna i gazowa.

Nieruchomość wolna jest od zobowiązań i obciążeń. W księdze wieczystej w Dziale III – Prawa, Roszczenia, i Ograniczenia oraz w Dziale IV – Hipoteka brak jest wpisów.

 

Część działki o nr ewid. 55/12 obręb 0003 My­ślibórz 3 o pow. 0,2544 ha objęta jest miejscowym planem zago­spodarowania przestrzennego podjętym Uchwałą Nr LIV/515/2006 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26 października 2006 roku, w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa­nia przestrzennego w rejonie trasy kolejowej i terenów przyległych oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Lipowej w miejscowości Myślibórz. Zgodnie z w/w uchwałą ta część działki nr 55/12 obręb 0003 Myślibórz 3 oznaczona jest symbolem 21 U,P - usługi z dopuszczeniem produkcji, składów i

 

 

magazynów.

Druga część działki nr 55/12 obręb 0003 Myślibórz 3 o pow. 0,7076 ha nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Myśli­bórz przyjętego Uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 paź­dziernika 2019 r. w sprawie uchwalenia Stu­dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro­wania przestrzennego Gminy Myślibórz, zapis dla przedmiotowej działki jest następujący: U/P — teren przemysłu/usług.

Dla działki nie wydano decyzji administracyjnej w trybie art. 59 ust. 1 (decyzji wz) oraz w trybie art. 50 ust. 1 (decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 977).

 

W dniu 02.03.2021 r. została podjęta uchwała Nr XXIX/242/2021 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz dla terenów usług i przemysłu, w rejonie obwodnicy miasta Myślibórz, która obejmuje przedmiotową działkę.

Nieruchomość przeznaczona jest pod prowadzenie działalności o funkcji przemysłowo – usługowej.

Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości będzie wynikał z przepisów ustawy Prawo budowlane.

 

 

sprzedaż nieruchomo­ści w  drodze przetargu ustnego nieograni­czo­nego na podstawie Uchwały Nr XXVIII/212/2012 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26 czerwca 2012 r.

 

 

532.200,00 zł

 

Do sprzedaży nieruchomości numer ewidencyjny działki 55/12 obręb ewidencyjny 0003 Myślibórz 3 mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 ze zm.), w tym art. 3 ust. 4, zgodnie z którym w przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, albo nie wykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.

Do ceny zbycia nieruchomości dla części, dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży (aktualnie 23%).

Uwaga! Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) winny złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

 

 

 

Położenie nieruchomo­ści

 

Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Pow. w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Forma zbycia

Cena nieruchomo­- ści ustalona przez rzeczo­znawcę

-2-

Nieruchomość

niezabudo­wana położona w Renicach

 

Nr ewid. dz. 123/1

obręb 0017 Renice

sklasyfikowana jako grunty orne RV

 

 

 

 

SZ1M/00031275/1

 

 

 

0,4262

 

Nieruchomość niezabudowana bę­dąca przedmiotem zbycia położona jest we wsi Renice w odległości 6 km od Myśliborza, usytuowana jest bezpośrednio przy drodze relacji Szczecin – Gorzów Wlkp. i w pobliżu węzła Myślibórz na drodze szybkiego ruchu S3. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa, stacje paliw, restauracja i hotel, zabudowa mieszkaniowa oraz grunty rolne i leśne. Teren działki jest płaski, kształt regularny.

W pobliżu przebiegają sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, elektroenergetyczna,

telekomunikacyjna.

Nieruchomość wolna jest od zobowiązań i obciążeń. W księdze wieczystej w Dziale III – Prawa, Roszczenia, i Ograniczenia oraz w Dziale IV – Hipoteka brak jest wpisów.

 

Działka nr ewid. 123/1 obręb Renice objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/283/96 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 listopada 1996 r.

Zgodnie z ww. planem zagospodarowanie działki oznaczone jest jako: KS-2 – teren lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z obsługą trasy.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz, przyjętego Uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 października 2019 r. zapis dla przedmiotowej działki jest następujący: U/P – teren przemysłu/usług.

Dla działki nie wydano decyzji administracyjnej w trybie art. 59 ust. 1 (decyzji wz) oraz w trybie art. 50 ust. 1 (decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego) ustawy o planowaniu i

 

zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 977).

Nieruchomość przeznaczona jest pod prowadzenie działalności związanej z obsługą trasy.

Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości będzie wynikał z przepisów ustawy Prawo budowlane.

 

 

sprzedaż nieruchomo­ści w  drodze przetargu ustnego nieograni­czo­nego na podstawie Uchwały Nr XXXII/288/2021 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 maja 2021 r.

 

 

402.800,00 zł

 

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży (aktualnie 23%).

Uwaga! Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) winny złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Z up. Burmistrza

Przemysław Klityński

(-) Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

Wywieszono dn. 12.07.2023 r.

 

 

Zdjęto dn. 03.08.2023 r.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Okuniewska 12-07-2023 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Okuniewska 12-07-2023
Ostatnia aktualizacja: Aneta Okuniewska 12-07-2023 11:21