Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr LX / 517 / 2023 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2023-09-15 11:37
dokument Uchwała Nr LX / 518 / 2023 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myśliborzu 2023-09-15 11:37
dokument Uchwała Nr LX / 519 / 2023 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myśliborzu 2023-09-15 11:38
dokument Uchwała Nr LX / 520 / 2023 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu 2023-09-15 11:38
dokument Uchwała Nr LX / 521 / 2023 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu 2023-09-15 11:39
dokument Uchwała Nr LX / 522 / 2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej przy obliczaniu zwrotu kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych 2023-09-15 11:39
dokument Uchwała Nr LX / 523 / 2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie rocznych porozumień z Gminą Miasto Szczecin dotyczących wykonania zadania publicznego realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie 2023-09-15 11:39
dokument Uchwała Nr LX / 524 / 2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej 2023-09-15 11:40
dokument Uchwała Nr LX / 525 / 2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego 2023-09-15 11:40
dokument Uchwała Nr LX / 526 / 2023 w sprawie dopłat do ceny zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2023-09-15 11:40
dokument Uchwała Nr LX / 527 / 2023 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz 2023-09-15 11:41
dokument Uchwała Nr LX / 528 / 2023 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2023-09-15 11:46
dokument Uchwała Nr LX / 529 / 2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/242/2021 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 2 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz dla terenów usług i przemysłu, w rejonie obwodnicy miasta Myślibórz 2023-09-15 11:42
dokument Uchwała Nr LX / 530 / 2023 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliborzu 2023-09-15 11:42
dokument Uchwała Nr LX / 531 / 2023 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2023-09-15 11:42
dokument Uchwała Nr LX / 532 / 2023 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej 2023-09-15 11:43
dokument Uchwała Nr LX / 533 / 2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok. 2023-09-15 11:44
dokument Uchwała Nr LX / 534 / 2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2023-2034 2023-09-15 11:44