Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Nr RGG.0050.218.2013 - ws. przekazania nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Myślibórz 2014-01-14 13:23
dokument Nr OKS.0050.217.2013 - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myślibórz będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz 2014-01-10 08:14
dokument Nr FB.0050.216.2013 - ws. zmiany uchwały budzetowej na 2013 rok 2014-01-10 08:13
dokument Nr FB.0050.215.2013 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-12-31 12:20
dokument Nr FB.0050.214.2013 - ws. zmiany uchwały budzetowej na 2013 rok 2013-12-23 10:43
dokument Nr GKB.0050.213.2013 - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2013-12-09 12:54
dokument Nr FB.0050.212.2013 - ws. zmiany uchwały budzetowej na 2013 rok 2013-12-09 12:54
dokument Nr FB.0050.211.2013 - ws. powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie 2013-12-05 14:51
dokument Nr FB.0050.210.2013 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-12-02 10:36
dokument Nr OKS.0050.209.2013 - ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 2013-12-05 14:50
dokument Nr FB.0050.208.2013 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-11-20 09:41
dokument Nr GKB.0050.207.2013 - ws. powołania Komisji Przetargowej 2013-11-20 09:40
dokument Nr FB.0050.206.2013 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-11-07 14:56
dokument Nr AP.0050.205.2013 - ws. wyznaczenia miejsc wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne 2013-10-24 09:06
dokument Nr FB.0050.204.2013 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-10-24 11:08
dokument Nr AP.0050.203.2013 - ws. wyznaczenia miejsc wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne 2013-10-03 13:01
dokument Nr FB.0050.202.2013 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-10-08 14:25
dokument Nr OPS.0050.201.2013 - ws. powołanie składu osobowego Zespołu Interdycyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2013-10-01 12:13
dokument Nr GKB.0050.200.2013 - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2013-09-20 11:10
dokument Nr AW.0050.199.2013 - o zmianie zarządzenia AW.0050.148.2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Planu audytu wewnętrznego na rok 2013 2013-09-20 11:10
dokument Nr FB.0050.198.2013 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-09-17 14:44
dokument Nr OKS.0050.197.2013 - ws. prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2013-09-10 11:11
dokument Nr GKB.0050.196.2013 - ws. wyodrębnienia tymczasowego pomieszczenia 2013-09-05 14:20
dokument Nr FB.0050.195.2013 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-08-30 12:45
dokument Nr OKS.0050.194.2013 - ws. ustalenia terminu składania przez rodziców i inne uprawnione osoby wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniów w 2013 r. - "Wyprawka szkolna". 2013-08-23 11:15
dokument Nr GKB.0050.193.2013 - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2013-08-30 12:45
dokument Nr OKS.0050.192.2013 - ws. uchylenia zarządzenia nr OKS.0050.95.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 18 kwietnia 2012 r. 2013-08-19 09:11
dokument Nr FB.0050.191.2013 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-08-13 13:12
dokument Nr OKS.0050.190.2013 - ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Myśliborzu 2013-08-19 08:52
dokument Nr OKS.0050.189.2013 - ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Golenicach 2013-08-19 08:51
dokument Nr OKS.0050.188.2013 - ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu 2013-08-19 08:51
dokument Nr OKS.0050.187.2013 - ws. powołania Komisji Egzaminacyjnych do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 2013-07-17 15:09
dokument Nr OKS.0050.186.2013 - ws. przyjęcia zmiany do "Regulaminu uprawiania sportów wodnych na Jeziorze Myśliborskim" przyjętego zarządzeniem na OKS.0050.112.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 29 czerwca 2012 r. 2013-07-11 13:31
dokument Nr GKB.0050.185.2013 - ws. wyodrębnienia pomieszczenia tymczasowego 2013-07-11 13:29
dokument Nr FB.0050.184.2013 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-07-05 09:25
dokument Nr FB.0050.183.2013 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-07-05 09:22
dokument Nr FB.0050.182.2013 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-06-17 08:33
dokument Nr GKB.0050.181.2013 - ws. wyodrębnienia lokalu mieszkalnego 2013-05-29 14:43
dokument Nr GKB.0050.180.2013 - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2013-05-29 14:43
dokument Nr FB.0050.179.2013 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-06-17 08:32
dokument Nr OKS.0050.178.2013 - ws. wyboru sołtysa w sołectwie Głazów 2013-05-16 12:38
dokument Nr GKB.0050.177.2013 - ws. stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Myślibórz 2013-05-20 10:02
dokument Nr FB.0050.176.2013 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-05-23 09:38
dokument Nr FB.0050.175.2013 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-05-09 11:04
dokument Nr OKS.0050.174.2013 - ws. powołania Komisji Knkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myśliborzu, Szkoły Podstawowej w Golenicach, Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Myśliborzu 2013-04-30 09:38
dokument Nr FB.0050.173.2013 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-04-30 09:39
dokument Nr GKB.0050.172.2013 - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2013-04-12 10:09
dokument Nr FB.0050.171.2013 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-04-17 14:43
dokument Nr FB.0050.170.2013 - ws. ustalenia opłat za wynajem sal wiejskich na terenie gminy Myślibórz 2013-04-02 14:16
dokument Nr FB.0050.169.2013 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-04-02 14:14
dokument Nr AP.0050.168.2013 - ws. upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu do wydawania decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej 2013-03-07 08:58
dokument Nr FB.0050.167.2013 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-02-27 13:19
dokument Nr GKB.0050.166.2013 - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2013-02-15 11:06
dokument Nr GKB.0050.165.2013 ws. zmiany Zarządzenia Nr 111/GKB/2008 z 09.10.2008 r. Burmistrza MiG Myślibórz ws. ustalenia stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Myślibórz oraz za korzystanie z mienia gminnego innego rodzaju 2013-02-15 11:05
dokument Nr RGG.0050.164.2013 - ws. planu wykorzystania zasobu Gminy Myślibórz za lata 2012 - 2014 2013-04-17 10:54
dokument Nr GKB.0050.163.2013 - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2013-02-01 11:32
dokument Nr FB.0050.162.2013 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-02-11 09:14
dokument Nr OKS.0050.161.2013 ws. powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myślibórz będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz 2013-01-30 13:44
dokument Nr OKS.0050.160.2013 ws. powołania komisji konkursowych, opiniujących oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz 2013-01-30 13:11
dokument Nr GKB.0050.159.2013 ws. utraty mocy Zarządzenia Nr 87/2008/GKB Burmistrza MiG Myślibórz z 14.04.2008 r. dotyczącego wyodrębnienia lokalu socjalnego 2013-02-01 11:32
dokument Nr AW.0050.158.2013 ws. zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2012 2013-01-30 14:18
dokument Zarządzenie Nr OKS.0050.157.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 24 stycznia 2013 r. - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, ratownictwa i ochrony ludności, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zapewnienie opieki i profesjonalnej pomocy osobom będącym "w stanie nietrzeźwości", działania profilaktyczne w zakresie uzależnień - prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych kształtujących postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw prospołecznych będących zadaniami własnymi Gminy Myślibórz 2013-01-24 08:54
dokument Nr OKS.0050.156.2013 ws. zmiany Zarządzenia Nr OKS.0050.151.2012 Burmistrza MiG Myślibórz z 31.12.2012 r. ws. wyboru kandydatów organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Myślibórz na rok 2013 2013-01-24 09:00
dokument Nr GKB.0050.155.2013 - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2013-01-24 08:53
dokument Nr FB.0050.154.2013 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-01-24 08:50
dokument Nr OKS.0050.153.2013 - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myślibórz będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz 2013-01-10 13:34
dokument Nr FB.0050.152.2013 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-01-24 08:47