Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

U c h w a ł a Nr IV/30/2002


U c h w a ł a Nr IV/30/2002

RADY MIEJSKIEJ

W MYŚLIBORZU

z dnia 23 grudnia 2002 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2003 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 - ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o Samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591,zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271)

RADA MIEJSKA W MYŚLIBORZU

ustala , co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 30.676.163 zł

z tego: (załącznik Nr 6,7,8)

  1. dochody związane z realizacją zadań własnych w wysokości 28.702.943 zł

w tym dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 270.000 zł

  1. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.897.220 zł

(załącznik nr 21)

  1. dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej w wysokości 76.000 zł

(załącznik nr 23)

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 31.177.161 zł

z tego: (załącznik Nr 9,11,12)

  1. wydatki związane z realizacją zadań własnych 29.203.941 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 270.000 zł

(załącznik Nr 31)

  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.897.220 zł

(załącznik Nr 22)

  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości 76.000 zł

(załącznik Nr 24 )

§ 3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 2.016.672 zł

z przeznaczeniem na:

1) spatę rat pożyczki w wysokości 29.000 zł

2) spatę rat kredytów 587.672 zł

3) wykup papierów wartościowych w wysokości 1.400.000 zł

§ 4. Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 2.517.670 zł

zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

1) Kredytów,pożyczek,obligacji w wysokości 2.496.000 zł

zaciągniętych w bankach krajowych,

2) prywatyzacji majątku jednostki samorządu wysokości 21.670 zł

§ 5. Ustala się rezerwę w wysokości - 792 609

w tym:

1) rezerwę ogólną - 146.387 zł

2) rezerwę celową - 646.222 zł

(załącznik nr 13 )

§ 6. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikami nr 18,19,19a,19b

§ 7. Ustala się wykaz zadań wydatków majątkowych w kwocie 5.790.939 zł

zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały

§ 8. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 27 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 34.

§ 10. Ustala się dotacje dla istytucji kultury w wysokości 998.051 zł

zgodnie z załącznikiem nr 30

§ 11. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 245.900 zł

zgodnie z załącznikiem nr 14,15 do uchwały

§ 12. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2003 - 2008 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 13 Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań do łącznej

kwoty 600.000 zł

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do udzielania poręczeń oraz zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości 1.200.000 zł

przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżet, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do lokowania w bankach,wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu, w różnych formach.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

  1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

  2. przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych,

  3. korekty poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych w danym dziale.

§ 17. Zobowiązuje się Burmistrza do poinformowania Radę Miejską o wysokości udzielonych poręczeń i zaciągniętych kredytów oraz ich spłatach, w półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Józef KACZOROWSKI

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Zieliński 18-06-2003 09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 18-06-2003 09:23