Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

  UCHWAŁA NR III/23/2002
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU
z dnia 11 grudnia 2002 roku

W sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz.U.Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Dz.U.Nr 200 poz.1683)

RADA MIEJSKA W MYŚLIBORZU

u c h w a l a, co następuje:

§1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Opłata targowa pobierana będzie przez inkasentów. Wynagrodzenie dla inkasentów ustala się w wysokości od 10% do 30%  zainkasowanej kwoty.

§3. Sprzedający na targowisku mogą wnieść z góry opłatę dzienną za dany miesiąc jednorazowo, w terminie nie późniejszym niż w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego dany miesiąc, za który uiszcza się opłatę z możliwością rezerwacji stoiska.

§4. Burmistrz Miasta i Gminy sporządza umowę z inkasentami oraz ustala w niej sposób rozliczeń z zainkasowanych kwot.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej             
Józef  KACZOROWSKI


Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Myśliborzu Nr III/23/2002 z dnia 11 grudnia 2002 r. CENNIK OPŁAT TARGOWYCH

Lp.    wyszczególnienie                                                stawka  podatku

           czynności                                                             na 2003 r.

             

1. Przy sprzedaży warzyw,     owoców oraz produktów pochodzenia leśnego z ręki, koszyka, wiadra, skrzynki, wózka, roweru, itp.:

a)  do 10 kg                                                                 2,00

b) powyżej 10 kg                                                         3,00

2. Za zajęcie  placu pod stoisko

    ( za 1m2 i niepełny m2):

a)  za sprzedaż art. spożywczych,

        warzyw i owoców własnej produkcji

        i pochodzenia rolniczego                                                  4,50

    b) za sprzedaż pozostałych artykułów                            6,00

3.Za prowadzenie sprzedaży na powierzchni

   targowej (za 1m2 powierzchni):

   a) artykułów branży przemysłowej                                          8,00

   b) artykułów spożywczych                                            6,00

   c) przy łącznej sprzedaży  artykułów

   spożywczych i przemysłowych                                   8,00

4. Za prowadzenie dziennej sprzedaży:

  a) ze stoiska komunalnego                                           14,00

  b) z namiotu własnego za  1m2  pow.                              6,00

  c) z pawilonu handlowego nie

     podlegającego opodatkowaniu podatkiem

     od nieruchomości za 1 m2 pow.                                  0,08

5. Przy sprzedaży artykułów spożywczych,

     rolnych z samochodu, platformy, przyczepy

     (za samochód, platformę, przyczepę)

a) o ładowności do 1t                                                     21,50

b) o ładowności od 1t do 3t                                             30,00

c) o ładowności powyżej 3t i autobusy                             36,00

6. Przy sprzedaży z wozu konnego

    (od wozu)                                                                  16,70

7. Za sprzedaż kwiatów, zniczy i wieńców 

w dniach 29, 30 i 31 października oraz

1 listopada każdego roku

a) ze stoiska komunalnego                                                                           49,00

b) od 1m2  pow. targowej                                               41,00

  c) z samochodu, platformy, przyczepy                              97,00

 d) w  pawilonie handlowym                                                                       60,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Józef  KACZOROWSKI

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Zieliński 25-06-2003 16:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 25-06-2003 16:57