Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2003r.

UCHWAŁA  NR III / 24 / 2002
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU
z dnia 11 grudnia  2002roku

W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2003r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz.U.Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Dz.U.Nr 200 poz 1683)

RADA MIEJSKA W MYŚLIBORZU

u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w brzmieniu określonym w tabelach od nr 1 – 7.

          § 2. Stawki podatku od środków transportowych wyposażonych w katalizator obowiązywać będą po przedłożeniu zaświadczenia z okręgowej stacji diagnostycznej, wystawionego w roku poprzedzającym rok podatkowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.

                                                                                           P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

                                                                                                         Rady  Miejskiej

                                                                                                 Józef  KACZOROWSKI


                                                                                                                                    Tabela nr 1

                                                            Załącznik do uchwały
Rady Miejskiej w Myśliborzu
Nr III / 24 / 2002 z dnia 11 grudnia 2002 r.

 

Stawki podatku  dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton.                                                                          

Lp.

Masa całkowita w tonach

Wiek pojazdu w latach

Stawka podatku

na 2003 r.

 

bez kataliz.

z kataliz.

1.

Od 3,5 do 5,5 włącznie Do 5 włącznie

580

522

   

Powyżej 5 do 10 włącznie

600

540

   

Powyżej 10

616

554

2.

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Do 5 włącznie

980

882

   

Powyżej 5 do 10 włącznie

1000

900

   

Powyżej 10

1028

926

3.

Powyżej 9 i poniżej 12 ton

Do 5 włącznie

1180

1062

   

Powyżej 5 do 10 włącznie

1200

1080

   

Powyżej  10

1232

1108

                                                                              

RZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Józef    Kaczorowski


                                                                                                     Tabela nr 2

                                                          Załącznik do uchwały

                                                          Rady Miejskiej w Myśliborzu

                                                          Nr III / 24 / 2002 z dnia 11 grudnia 2002 r.

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku

na 2003 r.

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

       12

     13

550

1050

       13

     14

1050

1250

       14                

     15         

1250

1300

       15

    

1300

1850

Trzy osie

       12

     17

1050

1300

       17

     19

1500

1900

       19

     21

1850

2000

       21

     23

2000

2100

       23

     25

2050

2250

       25

 

2200

2300

Cztery osie i więcej

      23

      25

1750

1800

      25

      27

1800

2200

      27

      29

2000

2250

      29

      31

2220

2300

      31

     

2250

2350

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Józef KACZOROWSKI


                                                                                                                                   Tabela 3

Załącznik do uchwały
Rady Miejskiej w Myśliborzu
Nr III / 24 / 2002 z dnia 11 grudnia 2002

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Lp.

Masa całkowita w tonach

Wiek pojazdu w latach

Stawki podatku

na 2003 r.

     

bez kataliz.

z kataliz.

1.

Od 3,5 do 5,5 włącznie

Do 5 włącznie

1220

1098

   

Powyżej 5 do 10 włącznie

1250

1125

   

Powyżej 10

1280

1152

2.

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Do 5 włącznie

1300

1170

   

Powyżej 5 do 10 włącznie

1330

1197

   

Powyżej 10

1350

1215

3.

Powyżej 9 i poniżej12

Do 5 włącznie

1380

1242

   

Powyżej 5 do 10 włącznie

1400

1260

   

Powyżej 10

1439

1295

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Józef KACZOROWSKI


 Tabela nr 4

                                                            Załącznik do uchwały
Rady Miejskiej w Myśliborzu
Nr III / 24 / 2002 z dnia 11 grudnia 2002 r.

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodł.+naczepa, ciąg.balast.+przy-czepa(w tonach)

Stawki podatku

na 2003 r.

 

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 
  Dwie osie

12

18

350

850

 

18

25

750

1550

 

25

31

1450

1750

 

31

 

1800

1819

 
  Trzy osie

12

36

1700

1800

 

36

40

1900

2100

 

40

 

2100

2350

 

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Józef KACZOROWSKI


                                                                                                                                                               Tabela nr 5

Załącznik do uchwały

Rady Miejskiej w Myśliborzu

                                                                     Nr III/24/2002 z dnia 11 grudnia 2002 r.

     Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Lp.

Masa całkowita w tonach

Wiek pojazdu w latach

Stawki podatku

na 2003 r.

1.

Od 7 do 9 włącznie

Do 5 włącznie

1030

   

Powyżej 5 do 10 włącznie

1080

   

Powyżej 10

1130

2.

Powyżej 9

Do 5 włącznie

1180

   

Powyżej 5 do 10 włącznie

1200

   

Powyżej 10

1233

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Józef KACZOROWSKI


                                                                                                                              Tabela nr 6

Załącznik do uchwały
Rady Miejskiej w Myśliborzu

Nr III/24/2002 z dnia 11 grudnia 2002 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+ pojazd silnikowy (w tonach)

Stawki podatku

na 2003 r.

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

      12

      18

350

450

      18

      25

800

900

      25

     

1150

1250

Dwie osie

     12

      28

850

1050

     28

      33

1150

1250

     33

      36

1250

1350

     36

      38

1350

1450

     38

     

1550

1750

Trzy osie

      12

      36

1250

1439

      36

      38

1450

1650

      38

     

1650

1800

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Józef KACZOROWSKI

                                                                                                                             Tabela nr 7

                                                            Załącznik do uchwały

Rady Miejskiej w Myśliborzu

                                                            Nr III/24/2002 z dnia 11 grudnia 2002 r.

   Stawki podatku dla autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia.

Lp.

Ilość miejsc do siedzenia

Wiek pojazdu w latach

Stawki podatku

na 2003 r.

     

bez kataliz.

z kataliz.

1.

Do 15 włącznie

Do 5 włącznie

1250

1125

   

Pow.5 do 10 włącznie

1300

1170

    Powyżej 10

1320

1188

2. 

Powyżej 15 do 29 włącznie

Do 5 włącznie

1350

1215

   

Pow.5 do 10 włącznie

1400

1260

   

Powyżej 10

1439

1295

3.

 30 i powyżej

Do 5 włącznie

1720

1548

   

Pow.5 do 10 włącznie

1770

1593

   

Powyżej 10

1819

1637

                                                                                              PRZEWODNICZĄCY

                                                                                                    Rady Miejskiej

                                                                                            Józef KACZOROWSKI

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Zieliński 25-06-2003 17:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 25-06-2003 17:19