Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2003 rok

U C H W A Ł A    Nr   III /27/ 2002
RADY  MIEJSKIEJ   W  MYŚLIBORZU
z  dnia  11 grudnia  2002 roku

 

W sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2003 rok

Na  podstawie art. 18  ust. 2 pkt. 8 - ustawy z dnia  8 marca 1990 roku – o Samorządzie  gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z  2002r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984 ) oraz art.5 ust. 1 i  art. 7 ust. 3 ustawy  z dnia 12  stycznia  1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Dz.U. Nr 200 poz. 1683 )-

RADA MIEJSKA  W   MYŚLIBORZU

u c h w a l a  ,  co  następuje:

§ 1. 1.   Określa się stawki podatku od nieruchomości na 2003 rok  obowiązujące na terenie 

               Gminy Myślibórz.

    1)  od   gruntów:

          a/  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

               zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków;

           -  od  1 m2 pow.                                                                                     0,62 zł.

        b/  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych:

           -  od 1 ha powierzchni                                                                          3,38 zł.

        c/   pozostałych:

           -  od 1 m2 powierzchni                                                                          0,20 zł.

  

              należące do emerytów i rencistów, którzy przekazali

              gospodarstwa rolne                                                                            0,08 zł.

 

   2 )    od  budynków lub ich części w wysokości:

          a/   mieszkalnych

                                                

            -    w mieście od 1 mpow. użytkowej                                                   0,51 zł.

 

            -    na wsi od  1m2   pow. użytkowej                                                       0,41 zł.

          b/   związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

                mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

            -  od 1 m2  powierzchni  użytkowej                                                       17,31 zł.

          c/   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w  zakresie obrotu   

                kwalifikowanym  materiałem siewnym:

   

            -  od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                          8,06 zł.

          d/  zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

               zdrowotnych:

            -  od 1 m2  powierzchni użytkowej                                                         2,00 zł.     

          e/   pozostałe:

             - w mieście od 1 m2  powierzchni użytkowej                                         5,78 zł.     

               należące do emerytów i rencistów, którzy przekazali

               gospodarstwo rolne                                                                               2,00 zł.

             -    na wsi  od 1 m2  powierzchni użytkowej                                           4,23 zł.

                  należące do emerytów i rencistów, którzy przekazali

                  gospodarstwa rolne                                                                            2,00 zł.  

-        garaże z wyłączeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

      od 1 m2  powierzchni użytkowej                                                      5,78 zł.

                                                      

      3 )   od  budowli:

           

              a/   budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków     1,5 % ich wartości,  

           b/  budowle wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania wody

                 oraz przewody sieci  przesyłowej i rozdzielczej wody.              1,5 % ich wartości,

            c/  pozostałe budowle                                                                       2 %   ich wartości.

§  2. 1.   Zwalnia się z podatku od nieruchomości;

1)       nieruchomości, które znajdują się we władaniu jednostek organizacyjnych   podległych Radzie Miejskiej w Myśliborzu.

       

        2)    nieruchomości gminy, o ile nie  są we  władaniu osób fizycznych, osób prawnych

               lub  jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

§  3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy  Myślibórz.

§  4.   Uchwała  wchodzi  w  życie z dniem  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

           Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od  01  stycznia  2003 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Józef   KACZOROWSKI

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Zieliński 25-06-2003 17:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 25-06-2003 17:24