Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr. BR.0050.295.2022.EKSiP w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania Strategii rozwiązywania problemów społecznych Martyna Bogucka 2022-10-24 12:46:04
Zarządzenie nr. BR.0050.302.2022.EKSiP w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz Martyna Bogucka 2022-10-24 12:45:27
Zarządzenie nr BR.0050.281.2022.EKSiP - ws. w sprawie: składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu. Martyna Bogucka 2022-10-24 10:26:17
Zarządzenie nr. BR.0050.295.2022.EKSiP w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania Strategii rozwiązywania problemów społecznych Martyna Bogucka 2022-10-24 10:19:56
Protokół z Sesji Nr XLIX/2022 z dnia 29.09.2022 Tomasz Sztoban 2022-10-21 16:40:48
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej z przyłączami i urządzeniami technicznymi na częściach działek o nr ewid. gruntu 487/6, 488/1, 488/4, 490/1, 490/2, 490/3, 490/4, 490/5, 490/6, 490/7, 490/8, 490/9, 490/10, 490/11, 491/1, 491/2, 491/3, 491/4, 491/5, 491/6, 491/7, 491/8, 491/9, 491/10, 491/11, 491/12, 491/13, obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz Maja Bakalarczyk 2022-10-21 13:53:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej z przyłączami i urządzeniami technicznymi na częściach działek o nr ewid. gruntu 487/6, 488/1, 488/4, 490/1, 490/2, 490/3, 490/4, 490/5, 490/6, 490/7, 490/8, 490/9, 490/10, 490/11, 491/1, 491/2, 491/3, 491/4, 491/5, 491/6, 491/7, 491/8, 491/9, 491/10, 491/11, 491/12, 491/13, obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz Maja Bakalarczyk 2022-10-21 13:52:12
Ogłoszenie o wyłożeniu projektu listy osób uprawnionych do przydziału lokalu stałego i socjalnego na 2023 rok Agnieszka Mirończyk 2022-10-21 13:08:33
Zarządzenie nr BR.0050.285.2022.EKSiP - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Martyna Bogucka 2022-10-21 12:23:23
Zarządzenie nr. BR.0050.284.2022.EKSiP w spr. przekazania ruchomych środków trwałych, w tym księgozbioru Martyna Bogucka 2022-10-21 12:19:28
Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym od 25.08.2022 do 23.09.2022 Tomasz Sztoban 2022-10-21 11:26:05
Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym od 25.08.2022 do 23.09.2022 Tomasz Sztoban 2022-10-21 11:25:51
Uchwała Nr L/437/2022 w sprawie obchodów związanych z Jubileuszem 25-lecia współpracy między miastem i gminą Myślibórz w Rzeczypospolitej Polskiej a miastem Soltau w Republice Federalnej Niemiec oraz podkreślenia woli jej kontynuacji i dalszego rozwoju wzajemnych partnerskich relacji Tomasz Sztoban 2022-10-21 10:27:29
Uchwała Nr L/437/2022 w sprawie obchodów związanych z Jubileuszem 25-lecia współpracy między miastem i gminą Myślibórz w Rzeczypospolitej Polskiej a miastem Soltau w Republice Federalnej Niemiec oraz podkreślenia woli jej kontynuacji i dalszego rozwoju wzajemnych partnerskich relacji Tomasz Sztoban 2022-10-21 10:25:09
Uroczysta Sesja L Rady Miejskiej VIII kadencji 14.10.2022 r. Tomasz Sztoban 2022-10-21 10:21:40
Zarządzenie nr. BR.0050.303.2022.SO w spr. wyznaczenia miejsc wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne Tomasz Sztoban 2022-10-21 08:51:47
Zarządzenie nr. BR.0050.303.2022.SO w spr. wyznaczenia miejsc wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne Iwona Nieckarz 2022-10-21 08:46:13
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego - dokument usunięty Julia Falkowska 2022-10-21 08:22:51
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Julia Falkowska 2022-10-21 08:21:55
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Julia Falkowska 2022-10-21 08:21:00
Protokół z Sesji Nr XLIX/2022 z dnia 29.09.2022 Tomasz Sztoban 2022-10-20 15:26:14
Protokół z Sesji Nr XLIX/2022 z dnia 29.09.2022 Tomasz Sztoban 2022-10-20 15:25:05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY nr MSB2901B na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 20/1, obręb Sulimierz, gmina Myślibórz. Klaudia Słotosch 2022-10-20 13:50:44
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY nr MSB2901B na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 20/1, obręb Sulimierz, gmina Myślibórz. Klaudia Słotosch 2022-10-20 13:48:07
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY nr MSB2901B na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 20/1, obręb Sulimierz, gmina Myślibórz. Klaudia Słotosch 2022-10-20 13:47:07
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY nr MSB2901B na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 20/1, obręb Sulimierz, gmina Myślibórz. Klaudia Słotosch 2022-10-20 13:45:50
Zarządzenie nr BR.0050.301.2022.EKSiP - ws. naboru wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz na 2023 rok Martyna Bogucka 2022-10-18 13:48:03
Zarządzenie nr BR.0050.300.2022.EKSiP - ws. zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Myśliborzu Iweta Bejuk 2022-10-18 13:41:34
Zarządzenie nr BR.0050.300.2022.EKSiP - ws. zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Myśliborzu Iweta Bejuk 2022-10-18 13:39:46
O B W I E S Z C Z E N I E o terminach polowań zbiorowych organizowanych przez Szczecińskie Koło Łowieckie ?BÓR?, obwód łowiecki nr 263. Nikola Jurek 2022-10-17 14:47:44
O B W I E S Z C Z E N I E o terminach polowań zbiorowych organizowanych przez Szczecińskie Koło Łowieckie ?BÓR?, obwód łowiecki nr 263. Nikola Jurek 2022-10-17 14:45:04
Uchwała Nr XLIX / 436 / 2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2022-2034 Tomasz Sztoban 2022-10-14 11:00:36
Uchwała Nr XLIX / 435 / 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Tomasz Sztoban 2022-10-14 11:00:05
Uchwała Nr XLIX / 434 / 2022 w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego Tomasz Sztoban 2022-10-14 10:59:33
Uchwała Nr XLIX / 433 / 2022 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Myślibórz Tomasz Sztoban 2022-10-14 10:59:06
Uchwała Nr XLIX / 432 / 2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn. ?Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X? Tomasz Sztoban 2022-10-14 10:58:29
Uchwała Nr XLIX / 431 / 2022 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzano stanowisko kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin Tomasz Sztoban 2022-10-14 10:57:57
Sesja XLIX Rady Miejskiej VIII kadencji 29.09.2022 r. Tomasz Sztoban 2022-10-14 10:55:00
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.26 Anna Wesołowska 2022-10-14 08:29:22
Informacja o wyniku naboru - stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych Dominika Śliwińska 2022-10-10 08:34:26