herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Grudzień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Audytor Wewnętrzny 0 0
BOI 0 0
BR 2 11
BURMISTRZ 0 0
CUD 0 0
FB 1 19
FB-P 5 0
GKB 0 0
INF 0 0
INW 0 0
JRP 0 0
OKS 0 0
OR 0 0
Pełnomocnik d/s współpracy z zagranicą 0 0
Radcy Prawni 0 0
Referat Gospodarowania Nieruchomościami 2 0
RGG 0 0
SEKRETARIAT 0 0
SEKRETARZ 0 0
SKARBNIK 0 0
SM 0 0
Specjalista ds. BHP 0 0
UE 0 0
USC 15 39
Wydział Edukacji i Spraw Organizacyjnych 7 260
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3 6
Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego 0 28
Z-CA BURMISTRZA 0 0
Zamówienia Publiczne 0 0
ZKOiPO 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Listopad 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Audytor Wewnętrzny 0 0
BOI 0 0
BR 0 0
BURMISTRZ 0 0
CUD 0 0
FB 12 50
FB-P 31 900
GKB 0 0
INF 0 0
INW 0 0
JRP 0 0
OKS 0 0
OR 0 0
Pełnomocnik d/s współpracy z zagranicą 0 0
Radcy Prawni 0 0
Referat Gospodarowania Nieruchomościami 8 176
RGG 0 0
SEKRETARIAT 0 0
SEKRETARZ 0 0
SKARBNIK 0 0
SM 0 0
Specjalista ds. BHP 0 0
UE 0 0
USC 41 196
Wydział Edukacji i Spraw Organizacyjnych 36 6
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 9 397
Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego 2 11
Z-CA BURMISTRZA 0 0
Zamówienia Publiczne 0 0
ZKOiPO 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Październik 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Audytor Wewnętrzny 0 0
BOI 0 0
BR 0 17
BURMISTRZ 0 0
CUD 0 0
FB 15 50
FB-P 83 0
GKB 0 0
INF 0 0
INW 0 0
JRP 0 0
OKS 0 0
OR 0 0
Pełnomocnik d/s współpracy z zagranicą 0 0
Radcy Prawni 0 0
Referat Gospodarowania Nieruchomościami 4 0
RGG 0 0
SEKRETARIAT 0 0
SEKRETARZ 0 0
SKARBNIK 0 0
SM 0 0
Specjalista ds. BHP 0 0
UE 0 0
USC 0 3
Wydział Edukacji i Spraw Organizacyjnych 14 58
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 35 1
Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego 5 5
Z-CA BURMISTRZA 0 0
Zamówienia Publiczne 0 0
ZKOiPO 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak