herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Luty 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Audytor Wewnętrzny 0 0
BOI 0 0
BR 0 5
BURMISTRZ 0 0
CUD 0 0
FB 0 0
FB-P 72 0
GKB 0 0
INF 0 0
INW 0 0
JRP 0 0
OKS 0 0
OR 0 0
Pełnomocnik d/s współpracy z zagranicą 0 0
Radcy Prawni 0 0
Referat Gospodarowania Nieruchomościami 1 0
Referat Windykacji i Egzekucji 0 0
RGG 0 0
SEKRETARIAT 0 0
SEKRETARZ 0 0
SKARBNIK 0 0
SM 0 0
Specjalista ds. BHP 0 0
UE 0 0
USC 22 38
Wydział Edukacji i Spraw Organizacyjnych 8 0
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 47 47
Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego 15 36
Z-CA BURMISTRZA 0 0
Zamówienia Publiczne 0 0
ZKOiPO 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Styczeń 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Audytor Wewnętrzny 0 0
BOI 0 0
BR 2 5
BURMISTRZ 0 0
CUD 0 0
FB 11 28
FB-P 125 0
GKB 0 0
INF 0 0
INW 0 0
JRP 0 0
OKS 0 0
OR 0 0
Pełnomocnik d/s współpracy z zagranicą 0 0
Radcy Prawni 0 0
Referat Gospodarowania Nieruchomościami 8 0
RGG 0 0
SEKRETARIAT 0 0
SEKRETARZ 0 0
SKARBNIK 0 0
SM 0 0
Specjalista ds. BHP 0 0
UE 0 0
USC 19 92
Wydział Edukacji i Spraw Organizacyjnych 60 0
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 34 7
Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego 27 8
Z-CA BURMISTRZA 0 0
Zamówienia Publiczne 0 0
ZKOiPO 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak