herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XL/356/2017 - ws. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Myślibórz na lata 2017 - 2023 2018-02-05 10:31
Uchwała Nr XL/366/2017 - ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2017 - 2028 2017-12-13 15:11
Uchwała Nr XL/365/2017 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-12-13 15:10
Uchwała Nr XL/364/2017 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-12-13 15:09
Uchwała Nr XL/363/2017 - ws. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2017-12-13 15:08
Uchwała Nr XXVII.167.S.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XL/363/2017 Rady Miejskiej w Mysliborzu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2018-01-08 12:55
Uchwała Nr XL/362/2017 - ws. wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz 2017-12-13 15:07
Uchwała Nr XL/361/2017 - ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Golenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Golenicach 2017-12-13 15:06
Uchwała Nr XL/360/2017 - ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kierzkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Kierzkowie 2017-12-13 15:05
Uchwała Nr XL/359/2017 - ws stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nawrocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Nawrocku 2017-12-13 15:04
Uchwała Nr XL/358/2017 - ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligii w Myśliborzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Leonida Teligii w Myśliborzu 2017-12-13 15:02
Uchwała Nr XL/357/2017 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu 2017-12-13 15:01