herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. Budowy hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-administracyjnym, wiaty magazynowej, przepompowni pożarowej, zbiornika pożarowego, portierni, wiaty dla palaczy, wiadty rowerowej, parkingów, dróg wewnętrznych, placów, chodników wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Lipowej w Myśliborzu, działka 796, obręb 0001 Myślibórz