herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr BR.0050.298.2018.GN - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2018-02-21 14:10
Zarządzenie Nr BR.0050.297.2018.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego 2018-02-21 14:09
Zarządzenie Nr BR.0050.296.2018.EO - ws. powołania komisji konkursowej, opiniujących oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz w 2018 roku 2018-02-09 15:29
Zarządzenie Nr BR.0050.295.2018.EO - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; ratownictwa i ochrony ludności; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; zapewnienia opieki i profesjonalnej pomocy osobom będącym w stanie nietrzeźwości; działanie profilaktycznego w zakresie uzależnień - prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych kształtujących postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw prospołecznych, będących zadaniami własnymi Gminy Myślibórz 2018-02-09 15:31
Zarządzenie Nr BR.0050.294.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-02-09 15:33
Zarządzenie Nr BR.0050.293.2018.GN - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2018-02-09 15:28
Zarządzenie Nr BR.0050.292.2018.GN - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2018-02-09 15:27
Zarządzenie Nr BR.0050.291.2018.GKOŚ - ws. przyjęcia pojazdu na własność Gminy Myślibórz 2018-02-09 15:26
Zarządzenie Nr BR.0050.290.2018.GN - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2018-02-09 15:25
Zarządzenie Nr BR.0050.289.2018.EO - ws. powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myślibórz będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz 2018-01-18 09:23
Zarządzenie Nr BR.0050.288.2018.EO - ws. ustanowienia Regulaminu "Funduszu Sołeckiego +" na rok 2018 2018-01-18 09:21
Zarządzenie Nr BR.0050.287.2018.GN - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2018-01-18 09:20