Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.10.2018 - ws. wprowadzenia planu audytu na 2019 rok 2020-01-03 10:51
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.9.2018.GN - ws. wzoru wniosku zaświadczenia i wzoru zaświadczenia dotyczącego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019-02-13 15:32
dokument Zarządzenie Nr Br.0050.8.2018.ŚDS - ws. zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu na rok 2019 2019-01-10 13:26
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.7.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2019-01-08 09:31
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.6.2018.EO - ws. składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu 2018-12-31 14:10
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.5.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2019-01-08 09:31
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.4.2018.EO - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myślibórz będącego zadaniem własnym gminy Myślibórz 2018-12-21 14:01
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.3.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-12-31 14:11
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.2.2018.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego 2018-12-31 14:12
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.1.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-12-31 14:11
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.362.2018.EO - zmieniające zarządzenie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz na 2019 rok 2018-12-05 10:17
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.361.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-11-29 07:33
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.360.2018.EO - ws. wyznaczenia miejsc wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne 2018-11-09 10:11
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.359.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-11-09 10:13
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.358.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-11-09 10:12
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.357.2018.EO - ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz na 2019 rok 2018-10-23 13:30
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.356.2018.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego 2018-10-25 07:40
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.355.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-10-24 11:38
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.354.2018.EO - ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Myślibórz w sprawie regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 2018-10-05 14:58
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.353.2018.EO - ws. ustalenia terminu składania wniosków przez rodziców i inne uprawnione osoby o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna" 2018-10-10 10:04
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.352.2018.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego 2018-10-04 14:18
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.351.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-10-04 14:18
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.350.2018.EO - ws. zmiany Zarządzenia Nr BR.0050.102.2016.AP Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 1 marca 2016 r. ws. powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego 2018-10-10 10:02
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.349.2018.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego 2018-10-01 11:42
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.348.2018.GN - ws. wyodrębnienia pomieszczenia tymczasowego 2018-09-20 09:43
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.347.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-09-20 09:42
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.346.2018.EO - ws. ustalenia odpłatności za wynajem sal wiejskich przez kandydatów uczestniczących w Wyborach Samorządowych 2018 roku 2018-09-20 09:44
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.345.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-09-20 09:41
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.343.2018.EO - ws. powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Myśliborzu 2018-09-03 10:37
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.342.2018.EO - ws. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Golenicach 2018-09-03 10:36
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.341.2018.EO - ws. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu 2018-09-03 10:35
dokument Zarządzenie nr BR.0050.340.2018.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego 2018-08-10 10:39
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.339.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-09-03 10:33
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.338.2018.EO - ws. powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu oraz Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Golenicach 2018-07-24 14:59
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.337.2018.ZK - ws. utworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie Gminy Myślibórz, stanowiących uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2018-07-20 13:38
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.336.2018.EO - ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 2018-07-17 10:18
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.335.2018.EO - ws. ogłoszenia wyników wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Myśliborzu 2018-07-17 10:19
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.334.2018.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego 2018-07-20 13:36
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.333.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-07-16 08:30
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.332.1.2018.EO - ws. powołania Zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych 2018-08-13 14:18
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.332.2018.EO - ws. prxzeprowadzenia konsultacji społecznych z jednostkami pomocniczymi gminy Myślibórz projektów uchwał: dotyczących maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślibórz oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Myślibórz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-07-06 11:33
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.331.2018.EO - ws. powołana Komisji weryfikacyjnej 2018-07-06 11:36
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.330.2018.FB - ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2018 - 2028 2018-07-10 09:44
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.329.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-07-10 09:41
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.328.2018.EO - ws. zarządzenia wyborów uzupełniających do Gminnej Rady Seniorów w Myśliborzu 2018-07-06 11:35
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.327.2018.EO - ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko: 1) Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu; 2) Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Golenicach 2018-06-27 12:25
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.326.2018.GN - ws. wyodrębnienia pomieszczenia tymczasowego 2018-07-06 11:34
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.325.2018.EO - ws. ogłoszenia naboru wniosków na 2018 rok na poszczególne rodzaje pomocy o których mowa w zarządzeniu BR.0050.325.2018.EO w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej na rzecz osób dotkniętych problemem niepełnosprawności i starości 2018-06-19 10:57
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.324.2018.EO - ws. szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej na rzecz osób dotkniętych problemem niepełnosprawności i starości 2018-06-19 10:53
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.323.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-06-25 09:54
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.322.2018.EO - ws. przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Myślibórz w 2018 roku 2018-06-14 10:06
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.321.2018.EO - ws. zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Myśliborzu 2018-06-06 11:23
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.320.2018.GN - ws. stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Myślibórz 2018-06-14 10:07
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.319.2018.GN - ws. wyodrębnienia pomieszczenia tymczasowego 2018-06-14 10:04
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.318.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-06-04 10:00
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.317.2018.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego 2018-06-07 08:12
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.316.2018.EO - ws. ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Myślibórz 2018-05-25 13:45
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.315.2018.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego 2018-05-29 13:21
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.314.2018.OPS - ws. powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2018-05-24 10:20
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.313.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-05-24 10:21
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.312.2018.GN - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2018-05-18 08:30
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.311.2018.GN - ws. ustalenia wzoru i terminów załatwiania wniosków o podział nieruchomości 2018-05-18 08:31
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.310.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-05-02 10:14
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.309.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-05-02 10:13
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.308.2018.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego 2018-04-12 07:55
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.307.2018.GN - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2018-04-12 07:54
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.306.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-04-19 08:36
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.305.2018.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego 2018-04-12 07:53
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.304.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-04-04 13:30
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.303.2018.MK - ws. ustalenia opłat za wynajem świetlic użyczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie miasta i gminy Myślibórz 2018-03-21 09:24
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.302.2018.EO - ws. powołania komisji konkursowej, opiniujących oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz w 2018 roku 2018-02-28 15:29
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.301.2018.EO - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz ratownictwa o ochrony ludności 2018-02-28 15:26
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.300.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-03-07 09:56
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.299.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-02-26 11:06
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.298.2018.GN - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2018-02-21 14:10
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.297.2018.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego 2018-02-21 14:09
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.296.2018.EO - ws. powołania komisji konkursowej, opiniujących oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz w 2018 roku 2018-02-09 15:29
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.295.2018.EO - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; ratownictwa i ochrony ludności; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; zapewnienia opieki i profesjonalnej pomocy osobom będącym w stanie nietrzeźwości; działanie profilaktycznego w zakresie uzależnień - prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych kształtujących postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw prospołecznych, będących zadaniami własnymi Gminy Myślibórz 2018-02-09 15:31
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.294.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-02-09 15:33
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.293.2018.GN - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2018-02-09 15:28
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.292.2018.GN - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2018-02-09 15:27
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.291.2018.GKOŚ - ws. przyjęcia pojazdu na własność Gminy Myślibórz 2018-02-09 15:26
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.290.2018.GN - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2018-02-09 15:25
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.289.2018.EO - ws. powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myślibórz będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz 2018-01-18 09:23
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.288.2018.EO - ws. ustanowienia Regulaminu "Funduszu Sołeckiego +" na rok 2018 2018-01-18 09:21
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.287.2018.GN - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2018-01-18 09:20