herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr BR.0050.312.2018.GN - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2018-05-18 08:30
Zarządzenie Nr BR.0050.311.2018.GN - ws. ustalenia wzoru i terminów załatwiania wniosków o podział nieruchomości 2018-05-18 08:31
Zarządzenie Nr BR.0050.310.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-05-02 10:14
Zarządzenie Nr BR.0050.309.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-05-02 10:13
Zarządzenie Nr BR.0050.308.2018.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego 2018-04-12 07:55
Zarządzenie Nr BR.0050.307.2018.GN - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2018-04-12 07:54
Zarządzenie Nr BR.0050.306.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-04-19 08:36
Zarządzenie Nr BR.0050.305.2018.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego 2018-04-12 07:53
Zarządzenie Nr BR.0050.304.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-04-04 13:30
Zarządzenie Nr BR.0050.303.2018.MK - ws. ustalenia opłat za wynajem świetlic użyczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie miasta i gminy Myślibórz 2018-03-21 09:24
Zarządzenie Nr BR.0050.302.2018.EO - ws. powołania komisji konkursowej, opiniujących oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz w 2018 roku 2018-02-28 15:29
Zarządzenie Nr BR.0050.301.2018.EO - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz ratownictwa o ochrony ludności 2018-02-28 15:26
Zarządzenie Nr BR.0050.300.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-03-07 09:56
Zarządzenie Nr BR.0050.299.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-02-26 11:06
Zarządzenie Nr BR.0050.298.2018.GN - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2018-02-21 14:10
Zarządzenie Nr BR.0050.297.2018.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego 2018-02-21 14:09
Zarządzenie Nr BR.0050.296.2018.EO - ws. powołania komisji konkursowej, opiniujących oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz w 2018 roku 2018-02-09 15:29
Zarządzenie Nr BR.0050.295.2018.EO - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; ratownictwa i ochrony ludności; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; zapewnienia opieki i profesjonalnej pomocy osobom będącym w stanie nietrzeźwości; działanie profilaktycznego w zakresie uzależnień - prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych kształtujących postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw prospołecznych, będących zadaniami własnymi Gminy Myślibórz 2018-02-09 15:31
Zarządzenie Nr BR.0050.294.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-02-09 15:33
Zarządzenie Nr BR.0050.293.2018.GN - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2018-02-09 15:28
Zarządzenie Nr BR.0050.292.2018.GN - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2018-02-09 15:27
Zarządzenie Nr BR.0050.291.2018.GKOŚ - ws. przyjęcia pojazdu na własność Gminy Myślibórz 2018-02-09 15:26
Zarządzenie Nr BR.0050.290.2018.GN - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2018-02-09 15:25
Zarządzenie Nr BR.0050.289.2018.EO - ws. powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myślibórz będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz 2018-01-18 09:23
Zarządzenie Nr BR.0050.288.2018.EO - ws. ustanowienia Regulaminu "Funduszu Sołeckiego +" na rok 2018 2018-01-18 09:21
Zarządzenie Nr BR.0050.287.2018.GN - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2018-01-18 09:20