herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 08.02.2018 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 KV Krajnik ? Baczyna, w związku z przedłożeniem przez Polskie Sieci Energetyczne S.A. raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia