herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XLIV/394/2018 - ws. skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz 2018-04-04 13:22
Uchwała Nr XLIV/393/2018 - ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2018 - 2028 2018-04-04 13:21
Uchwała Nr XLIV/392/2018 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-04-04 13:20
Uchwała Nr XLIV/391/2018 - ws. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2018-04-04 13:20
Uchwała Nr XLIV/390/2018 - ws. podziału miasta i gminy Myślibórz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu 2018-04-04 13:19
Uchwała Nr XLIV/389/2018 - ws. przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz, w rejonie ulicy Łużyckiej 2018-04-04 13:18
Uchwała Nr XLIV/388/2018 - ws. przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz, w rejonie ulic Sikorskiego - Piłsudzkiego 2018-04-04 13:17
Uchwała Nr XLIV/387/2018 - ws. przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz, w rejonie ulicy Grunwaldzkiej 2018-04-04 13:16
Uchwała Nr XLIV/386/2018 - ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Myślibórz w 2018 roku 2018-04-04 12:44
Uchwała Nr XLIV/385/2018 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Myśliborzu i nadania jej Statutu 2018-04-04 12:42