herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych zebranych z terenów utwardzonych stacji paliw w Pszczelniku, poprzez wylot do urządzeń wodnych - studni chłonnych, usytuowanych w graniach działki nr 84/2 obręb Pszczelnik