herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu wraz ze stawem na dz. nr 45/28 obręb Chłopowo, gm. Myślibórz oraz usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych - stawu