herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Myśliborzu decyzją z dnia 08.08.2018 r. znak: SZ.ZUZ.4.421.103/10.2018.KW, w zakresie ilości oraz częstotliwości odprowadzania ścieków, a także lokalizacji wodomierza uzdatnionej wody