Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.103.1.2019 - ws. wprowadzenia planu audytu na 2020 rok 2021-07-05 09:10
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.101.2019.ŚDS - ws. zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu na rok 2020 2020-01-13 12:09
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.100.1.2019.ZK - ws. powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2021-07-08 12:13
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.100.2019.EO - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myślibórz będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz 2019-12-23 12:43
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.99.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. 2019-12-27 11:01
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.98.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-12-27 10:28
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.97.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-12-10 11:58
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.96.2019.EO - zmieniające zarządzenie w sprawie naboru wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz na 2020 rok 2019-12-05 14:43
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.95.2019.EO - ws. upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu w zakresie prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie jednorazowego świadczenia wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2019-12-05 14:42
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.94.2019.EO - ws. upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczeń i upoważnienia do przetwarzania danych 2019-12-05 14:41
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.93.2019.EO - ws. upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu do wydawania decyzji w sprawach dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego 2019-12-05 14:40
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.92.2019.EO - ws. upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych i świadczeń z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz do wydawania decyzji w tych sprawach 2019-12-09 15:07
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.91.2019.EO - ws. upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna 2020-01-13 12:08
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.90.2019.EO - ws. upoważnienia do podejmowania wszelkich działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2019-12-05 14:38
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.89.2019.EO - ws. upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych o kierowaniu osób do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu 2019-12-05 14:36
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.88.2019.EO - ws. upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu do wydawania decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej 2019-12-05 14:35
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.87.2019.EO - ws. upoważnienia do wydawania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny lub wydawania decyzji administracyjnych w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy 2019-12-05 14:34
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.86.2019.EO - ws. upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych 2020-01-13 12:10
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.85.2019.GN - ws. stawek czynszu/dzierżawy obowiązujących w 2020 r. 2020-02-18 09:15
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.84.1.2019.EO - ws. określenia zasad korzystania ze świetlicy wiejskiej w miejscowości Dalsze 2020-01-31 12:12
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.84.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-12-05 08:42
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.83.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-11-22 15:00
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.82.2019.EO - ws. wyznaczenia miejsc wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne 2019-11-13 12:11
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.81.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-11-06 09:50
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.80.2019.OPS - ws. powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2019-11-12 09:30
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.79.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-10-21 14:59
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.76.2019.EO - ws. powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz 2019-10-09 10:39
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.75.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-10-09 11:40
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.74.2019.GN - ws. zasad zawierania umów najmu, dzierżawy 2019-10-18 13:47
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.73.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-09-25 11:49
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.72.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-09-23 13:03
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.71.2019.EO - ws. naboru wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz na 2020 rok 2019-09-16 08:48
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.70.2019.IPP - ws. powołania Zespołu do spraw weryfikacji wniosków zgłoszonych do projektu rewitalizacji rynku miejskiego w Myśliborzu 2019-09-16 09:01
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.69.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-09-02 08:52
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.68.2019.EO - ws. ustalenia terminu składania wniosków przez rodziców i inne uprawnione osoby o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna" 2019-09-12 08:20
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.67.2019.ZK - ws. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 2019-08-28 14:24
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.66.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-10-09 10:38
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.65.2019.IPP - ws. zmiany Zarządzenia Nr BR.0050.63.2019.IPP Burmistrza Myśliborza z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu rewitalizacji rynku miejskiego w Myśliborzu 2019-08-06 10:02
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.64.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-08-26 08:41
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.63.2019.IPP - ws. ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu rewitalizacji rynku miejskiego w Myśliborzu 2019-07-22 14:52
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.62.2019.EO - ws. ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków na 2019 r. na poszczególne rodzaje pomocy, o których mowa w Zarządzeniu Nr BR.0050.324.2018.EO ws. szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej na rzecz osób dotkniętych problemem niepełnosprawności i starości 2019-07-19 14:03
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.61.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-07-25 07:41
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.60.2019.EO - ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 2019-07-08 14:52
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.59.2019.EO - ws. upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczeń i upoważnienia do przetwarzania danych 2019-07-08 14:51
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.58.2019.EO - ws. upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczeń i upoważnienia do przetwarzania danych 2019-07-08 14:51
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.57.2019.EO - ws. upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczeń i upoważnienia do przetwarzania danych 2019-07-08 14:51
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.56.2019.FB - ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019-2034 2019-07-05 14:00
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.55.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-07-05 14:01
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.54.2019.EO - ws. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. "Program Szczepień Profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu miasta i gminy Myślibórz na rok 2019" 2019-06-24 11:05
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.53.2019.OPS - ws. powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2019-07-05 13:59
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.52.2019.EO - ws. powołania Komisji 2019-06-19 12:31
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.51.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-06-19 12:30
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.50.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-06-06 07:44
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.49.2019.GN - ws. stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Myślibórz 2019-06-19 10:41
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.48.2019.EO - ws. przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Myślibórz w 2019 roku 2019-05-30 11:38
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.47.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-05-28 10:08
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.46.2019.EO - ws. ogłoszenia naboru wniosków na 2019 r. na poszczególne rodzaje pomocy, o których mowa w Zarządzeniu Nr BR.0050.324.2018.EO ws. szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej na rzecz osób dotkniętych problemem niepełnosprawności i starości 2019-05-17 09:12
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.45.2019.EO - ws. ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Myślibórz 2019-05-15 14:56
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.44.2019.EO - ws. wyboru sołtysa w sołectwie Myśliborzyce 2019-05-16 09:09
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.43.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-05-16 09:08
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.42.2019.EO - ws. wyznaczenia Delegatów Gminy Myślibórz do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2019-04-16 09:23
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.41.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-04-16 09:23
dokument Zarządzenie Nr ZK.0050.40.2019.MK - ws. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych 2019-04-10 08:49
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.39.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-04-02 09:32
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.38.2019.GN - ws. powołania Komisji Przetargowej 2019-04-05 12:40
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.37.2019.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu tymczasowego 2019-04-05 12:38
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.36.2019.GN - ws. ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem bądź dzierżawę nieruchomości i lokali o innym przeznaczeniu niż cel mieszkaniowy stanowiący własność Gminy Myślibórz 2019-04-03 12:37
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.35.2019.EO - ws. powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Myślibórz w 2019 roku 2019-03-27 12:33
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.34.2019.EO - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz 2019-03-27 12:32
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.33.2019.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokali socjalnych 2019-03-21 10:44
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.30.2019.EO - ws. wyboru sołtysów i rad sołeckich 2019-03-07 14:45
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.27.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-03-11 15:05
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.26.2019.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego 2019-03-04 08:30
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.25.2019.EO - ws. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. "Program Profilaktyki Szczepień przeciwko Zakażeniom Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Myślibórz na rok 2019" 2019-02-20 08:36
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.24.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-02-21 12:56
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.23.2019.GN - ws. powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2019-03-21 10:43
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.22.2019.EO - ws. powołania komisji konkursowej, opiniujących oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz w 2019 roku 2019-02-18 14:41
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.21.2019.EO - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, ratownictwa i ochrony ludności, działania profilaktyczne w zakresie uzależnień - prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych kształtujących postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw prospołecznych na terenie Gminy Myślibórz 2019-02-18 14:51
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.20.2019.EO - ws. wyboru sołtysów i rad sołeckich 2019-03-06 13:06
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.19.2019.EO - ws. ustanowienia Regulaminu "Funduszu Sołeckiego +" na rok 2019 2019-02-18 14:50
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.18.2019.GKOŚ - ws. odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej spółki SEC Myślibórz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Myśliborzu 2019-02-21 10:27
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.17.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-02-21 10:28
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.16.2019.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego 2019-02-07 12:32
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.15.2019.GKOŚ - ws. przejęcia pojazdu na własność Gminy Myślibórz 2019-01-29 08:14
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.14.2019.ZK - ws. treningowego uruchomienia syren alarmowych na terenie Gminy Myślibórz 2020-09-03 11:57
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.14.1.2019 - ws. zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2018 2020-01-03 10:53
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.13.2019.OPS - ws. powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2019-02-21 10:28
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.12.2019.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego 2019-01-15 09:46
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.11.2019.EO - ws. powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myslibórz będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz 2019-01-10 13:28