herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

INFROMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Myśliborzu na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych - sieci wodociągowej, realizowanej na dz. nr 31/2 obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz, w ramach inwestycji pn. "Przebudowa wodociągu rozdzielczego DN 300 w ulicy Cienistej w Myśliborzu"