Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument PROTOKÓŁ wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz sporządzony 30.11.2014 r. 2019-06-27 09:27
dokument Informacja nt. dowozu mieszkańców do lokali wyborczych 30.11.2014 r. 2019-06-27 09:27
dokument UCHWAŁA Nr 15/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Myśliborzu z 18.11.2014 r. ws. przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz w dniu 30 listopada 2014 r. 2019-06-27 09:27
dokument PROTOKÓŁ wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz sporządzony 18.11.2014 r. 2019-06-27 09:27
dokument PROTOKÓŁ z wyborów do Rady Miejskiej w Myśliborzu sporządzony 18.11.2014 r. 2019-06-27 09:27
dokument Informacja nt. dowozu mieszkańców do lokali wyborczych 16.11.2014 r. 2019-06-27 09:26
dokument Pismo Orange Polska S.A. ws. zakazu umieszczania materiałów wyborczych na urządzeniach technicznych 2019-06-27 09:26
dokument Wyciągi z obwieszczeń Gminnej Komisji Wyborczej w Myśliborzu z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Myśliborzu 2019-06-27 09:26
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Myśliborzu z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Myśliborzu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2019-06-27 09:26
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Myśliborzu z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2019-06-27 09:26
dokument Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Myśliborzu z dnia 21 października 2014 r. ws. powołania obwodowych komisji wyborczych 2019-06-27 09:26
dokument INFORMACJA nt. możliwości sprawdzenia spisu wyborców 2019-06-27 09:26
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 15 października 2014 r. ws. numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2019-06-27 09:25
dokument Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Myśliborzu z dnia 18 października 2014 r. dot. losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnch do Rady Miejskiej w Myśliborzu 2019-06-27 09:25
dokument WNIOSEK o przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2019-06-27 09:25
dokument ZGODA na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2019-06-27 09:25
dokument ZGŁOSZENIE zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego 2019-06-27 09:25
dokument PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta 2019-06-27 09:25
dokument INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2019-06-27 09:25
dokument INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Myśliborzu z dnia 7 pażdziernika 2014 r. o terminach dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w celu rejestracji list kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz 2019-06-27 09:24
dokument INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Myśliborzu z dnia 24 września 2014 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Myśliborzu 2019-06-27 09:23
dokument INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Myśliborzu z dnia 24 września 2014 r. o terminach dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w celu rejestracji list kandydatów 2019-06-27 09:23
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Myśliborskiego z dnia 5 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu w Myśliborzu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2019-06-27 09:23
dokument Zarządzenie Nr PO.0050.263.2014.MK - ws. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2019-06-27 09:23
dokument Zarządzenie Nr PO.0050.264.2014.MK - ws. ustalenia odpłatności za wynajem sali wiejskich przez kandydatów uczestniczących w Wyborach Samorządowych 2014 roku 2019-06-27 09:23
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 5 września 2014 r. ws. podziału miasta i gminy Myślibórz na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym z nich 2019-06-27 09:23
dokument OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 września 2014 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze 2019-06-27 09:22
dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województworaz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2019-06-27 09:22
dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2019-06-27 09:22
dokument Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie dopisywania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania 2019-06-27 09:22
dokument Uchwała Nr XXXI/238/2012 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 października 2012 r. ws. podziału miasta i gminy Myślibórz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2019-06-27 09:22
dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2019-06-27 09:22
dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2019-06-27 09:21
dokument Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2019-06-27 09:21