Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVIII/341/2021 - ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz dla terenów w rejonie Jeziora Królewskiego

UCHWAŁA NR XXXVIII/341/2021
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU
z dnia 25 listopada 2021 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz dla terenów w rejonie Jeziora Królewskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 14  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.). RADA MIEJSKA W MYŚLIBORZU uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz dla  terenów w rejonie Jeziora Królewskiego.
§ 2. Granice obszaru objętego opracowaniem przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały, który stanowi integralną jej część.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myśliborza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
/-/ Marek Antczak 


Uzasadnienie 
do Uchwały Rady Miejskiej 
Nr XXXVIII/341/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz dla  terenów w rejonie Jeziora Królewskiego .

Proponowany w uchwale zakres opracowania planu obejmuje tereny,  dla których zostaną ustalone zasady zagospodarowania terenu pod obiekty usług sportu i rekreacji wraz 
z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej. Mieszkańcy, będący właścicielami działek leżących na terenach objętych  uchwałą, wnosili o dopuszczenie na przedmiotowych terenach zabudowy. Uchwalenie planu  umożliwi na tym terenie realizację zabudowy, przede wszystkim w zakresie zabudowy rekreacyjnej. Ponadto przystąpienie do sporządzenia planu ma również na celu  dopuszczenie wokół Jeziora Królewskiego ciągu pieszo – rowerowego, zapewniając  i zabezpieczając tym samym dostęp do jeziora dla wszystkich mieszkańców.

Sporządzenie planu miejscowego dla terenów w rejonie Jeziora Królewskiego wpisuje się w politykę przestrzenną określoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Myślibórz przyjętym Uchwałą Nr LIV/111/2019 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 października 2019 r. zgodnie z którym ww. tereny oznaczone są jako US – tereny usług sportu i rekreacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
/-/ Marek Antczak 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 01-04-2022 12:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominika Klamecka 01-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Ananicz 07-04-2022 09:16