herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

muzeum

MUZEUM POJEZIERZA MYŚLIBORSKIEGO
ul. Bohaterów Warszawy 74
74-300 MYŚLIBÓRZ
tel. 095 747 24 48, fax 095 747 03 10

Dyrektor: Magdalena Szymczyk

Muzeum opiera swoją działalność na dwóch jednostkach tj. Muzeum (ul. Boh. Warszawy 74 - Kaplica św. Ducha) i Pracowni Plastycznej (ul. Lipowa - Ka-plica św. Gertrudy).

Przedmiotem działania Muzeum jest organizowanie działalności kulturalnej i edukacyjnej polegającej na gromadzeniu, tworzeniu, upowszechnianiu, udostępnia-niu, uprzystępnianiu i ochronie dóbr kultury, a w szczególności:

- edukacja plastyczna i historyczna oraz wychowanie przez sztukę,
- tworzenie warunków do rozwoju folkloru, rękodzieła artystycznego i ludowe-go,
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
- rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań plastycznych i historycz-nych,
- gromadzenie i udostępnianie dóbr kultury i historii.

Wymienione zadania Muzeum Pojezierza realizuje poprzez:

1) gromadzenie, przechowywanie, konserwację, opracowanie i udostępnianie dóbr kultury w zakresie archeologii, etnografii, historii Pojezierza Myślibor-skiego oraz plastyki,
2) prowadzenie działalności edukacyjno - oświatowej i badań naukowych,
3) organizację wystaw, odczytów, spotkań, koncertów, plenerów,
4) prowadzenie sprzedaży dzieł sztuki,
5) prowadzenie działalności wydawniczej,
6) gromadzenie, uzupełnianie, przechowywanie zbiorów muzealnych,
7) prowadzenie biblioteki w zakresie muzealnictwa, historii, sztuki,
8) prowadzenie zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, kółek i zespołów zainteresowań.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Zieliński 08-07-2003 16:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Ananicz 28-11-2016 10:20