herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr XVIII/182/2007 - ws. zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2008 r. 2008-01-07 12:52
Uchwała nr XVIII/181/2007 - ws. ustalenia maksymalnej wysokości kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w roku budżetowym 2008 2008-01-07 12:51
Uchwała nr XVIII/180/2007 - ws. zmian budżetu i w budżecie 2007 roku 2008-01-07 12:50
Uchwała nr XVIII/179/2007 - ws. zmian w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. 2008-01-07 12:49
Uchwała nr XVIII/178/2007 - ws. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz 2008-01-07 12:48
Uchwała nr XVIII/177/2007 - ws. ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej 2008-01-07 12:47
Uchwała nr XVIII/176/2007 - ws. zamiany nieruchomości 2008-01-07 12:46
Uchwała nr XVIII/175/2007 - ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślibórz 2008-01-07 12:45
Uchwała nr XVIII/174/2007 - ws. udzielania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2008-01-07 12:44
Uchwała nr XVIII/173/2007 - ws. zasad umieszczania tablic i urządzeń reklamowych oraz pobierania opłat za te urządzenia na budynkach i terenach komunalnych 2008-01-07 12:43
Uchwała nr XVIII/172/2007 - ws. uchwalenia Programu Współpracy Gminy Myślibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok 2008-01-07 12:41
Uchwała nr XVIII/171/2007 - ws. wieloletniego programu mieszkaniowego na lata 2008-2012 2008-01-07 12:39
Uchwała nr XVIII/170/2007 - ws. uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na rok 2008 2008-01-07 12:38