herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 2018-06-13 10:59
Informacja o posiadanej nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Myślibórz do ustalenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 2018-06-06 11:21
Informacja o wyrobach zawierających azbest - wzór formularza 2016-01-11 08:51
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych oraz ich części. 2016-01-11 08:47
Uchwała Nr XVII/138/2015 - ws. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 2016-01-11 08:45
Rozliczenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych 2015-03-09 11:28
Wniosek o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych 2015-03-09 11:28
Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dn. 26.02.2015 r. ws. określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Myślibórz dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych 2015-03-09 11:25
Uchwała Nr XXXII/254/2012 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dn. 27.11.2012 r. ws. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Myślibórz 2013-01-08 10:14
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2013-01-08 10:12
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2012-04-06 10:58
Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2012-02-13 08:58
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 2009-11-03 12:36
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2016-12-30 14:16
WNIOSEK o oszacowanie szkody powstałęj w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele na obszarach wchodzących w skład obwodów łowieckich 2018-04-16 13:54
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew 2017-06-22 10:39
Wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew (krzewów) 2016-09-28 09:52
Wniosek o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest (wraz z załącznikami) 2009-06-23 10:12