Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Nr FB.0050.80.2011 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok 2012-01-13 11:05
dokument Nr RGG.0050.79.2011 - ws. ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem bądź dzierżawę nieruchomości i lokali o innym przeznaczeniu niż cel mieszkaniowy stanowiący własność Gminy Myślibórz 2011-12-30 10:50
dokument Nr FB.0050.78.2011 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok 2012-01-04 10:42
dokument Nr AW.0050.77.2011 - ws. wprowadzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2012 2012-01-04 10:41
dokument Nr AW.0050.76.2011 - ws. przyjęcia "Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego" w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu oraz gminnych jednostkach organizacyjnych 2011-12-23 11:15
dokument Nr AW.0050.75.2011 - ws. zmiany Regulaminu audytu wewnętrznego oraz Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych 2011-12-23 11:02
dokument Nr RGG.0050.74.2011 - ws. przekazania nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Myślibórz 2012-03-30 10:37
dokument Nr FB.0050.73.2011 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok 2011-12-22 11:50
dokument Nr OPS.0050.72.2011 - ws. zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2011-12-22 11:48
dokument Nr FB.0050.71.2011 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok 2011-12-08 10:11
dokument Nr 0050.70.2011 - ws. przyznawania Stypendium Burmistrza 2011-12-22 11:46
dokument Nr RGG.0050.69.2011 - ws. sposobu zbywania udziałów Przedsiębiorstwa Eneregetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Myśliborzu 2011-12-08 10:06
dokument Nr FB.0050.68.2011 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok 2011-11-24 09:18
dokument Nr GKB.0050.67.2011 - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2011-11-18 09:17
dokument Nr OR.0050.66.2011 - ws. wyznaczenia miejsc wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne 2011-11-10 12:03
dokument Nr FB.0050.64.2011 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok 2011-11-15 10:35
dokument Nr FB.0050.63.2011 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok 2011-10-28 10:15
dokument Nr OPS.0050.62.2011 - ws. powołanie składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2011-10-17 12:27
dokument Nr PO.0050.61.2011 - ws. powołania członka obwodowej komisji wyborczej 2011-10-17 12:25
dokument Nr PO.0050.60.2011 - ws. odwołania członka obwodowej komisji wyborczej 2011-10-17 12:24
dokument Nr FB.0050.59.2011 - ws. uchylające zarządzenie ws. zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok 2011-10-21 09:34
dokument Nr PO.0050.58.2011 - ws. powołania członka obwodowej komisji wyborczej 2011-10-21 09:33
dokument Nr PO.0050.57.2011 - ws. odwołania członka obwodowej komisji wyborczej 2011-10-21 09:32
dokument Nr FB.0050.56.2011 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok 2011-10-17 12:22
dokument Nr FB.0050.55.2011 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok 2011-10-17 12:21
dokument Nr FB.0050.54.2011 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok 2011-09-30 11:11
dokument Nr PO.0050.53.2011 - ws. powołania 13 obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-09-19 14:19
dokument Nr FB.0050.52.2011 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok 2011-09-21 14:28
dokument Nr FB.0050.51.2011 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok 2011-09-21 14:27
dokument Nr GKB.0050.50.2011 - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2011-09-02 14:13
dokument Nr GKB.0050.49.2011 - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2011-09-02 14:12
dokument Nr PO.0050.48.2011 - ws. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych 2011-08-24 08:47
dokument Nr FB.0050.47.2011 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok 2011-09-02 14:11
dokument Nr OKS.0050.46.2011 - ws. powołania Komisji Egzaminacyjnych ds. nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 2011-09-02 14:10
dokument Nr RGG.0050.45.2011 - ws. przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego ciągnika gąsienicowego DT 75 oraz powołania Komisji Przetargowej 2011-08-23 09:33
dokument Nr OKS.0050.44.2011 - ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół dla Dorosłych w Rowie 2011-09-02 14:08
dokument Nr OKS.0050.43.2011 - ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 im. Misia Uszatka w Myśliborzu 2011-09-02 14:08
dokument Nr OKS.0050.42.2011 - ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nawrocku 2011-09-02 14:07
dokument Nr GKB.0050.41.2011 - ws. zmiany Zarządzenia Nr 111/GKB/2008 z dn. 09.10.2008 r. Burmistrza MiG Myślibórz ws.: ustalenia stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Myślibórz oraz za korzystanie z mienia gminnego innego rodzaju. 2012-02-03 13:38
dokument Nr FB.0050.40.2011 - ws. zmian budżetu i w budżecie oraz planie finansowym w 2011 r. 2011-08-04 12:57
dokument Nr GKB.0050.39.2011 - ws. wyodrębnienia pomieszczenia socjalnego 2011-08-04 12:56
dokument Nr OKS.0050.38.2011 - ws. ustalenia terminu składania wniosków przez rodziców i inne uprawnione osoby o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka Szkolna" 2011-08-04 12:55
dokument Nr OKS.0050.37.2011 - ws. powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Zespołu szkół dla Dorosłych w Rowie, Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Myśliborzu i Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nawrocku 2011-08-04 12:53
dokument Nr FB.0050.36.2011 - ws. zmian budżetu i w budżecie oraz planie finansowym w 2011 r. 2011-08-04 12:51
dokument Nr OKS.0050.35.2011 - ws. powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu 2011-07-06 14:51
dokument Nr FB.0050.32.2011 - ws. zmian budżetu i w budżecie oraz planie finansowym w 2011 r. 2011-07-06 14:48
dokument Nr RGG.0050.31.2011 - ws. powołania członka Rady Nadzorczej "EKO-MYŚL" Spółka z o.o. z siedziba w Dalsze 2011-07-06 14:43
dokument Nr FB.0050.30.2011 - ws. zmian budżetu i w budżecie oraz planie finansowym w 2011 rok 2011-06-14 11:37
dokument Nr RGG.0050.29.2011 - ws. odwołania członka Rady Nadzorczej "EKO-MYŚL" Spółka z o.o. z siedziba w Dalsze 2011-07-06 14:39
dokument Nr GKB.0050.28.2011 - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2011-06-14 11:36
dokument Nr GKB.0050.27.2011 - ws. utraty mocy zarządzenia dotyczącego wyodrębnienia lokalu socjalnego 2011-06-14 11:35
dokument Nr FB.0050.26.2011 - ws. zmian w budżecie oraz planie finansowym w 2011 rok 2011-06-14 11:34
dokument Nr FB.0050.25.2011 - ws. zmian w budżecie oraz planie finansowym w 2011 rok 2011-05-05 09:21
dokument Nr FB.0050.24.2011 - ws. zmian budżetu i w budżecie oraz planie finansowym w 2011 rok 2011-04-13 10:50
dokument Nr OKS.0050.23.2011 - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz 2011-04-13 10:49
dokument Nr OR.0050.22.2011 - ws. wyboru sołtysów i rad sołeckich 2011-04-13 10:48
dokument Nr FB.0050.21.2011 - ws. zmian w budżecie oraz planie finansowym w 2011 rok 2011-04-13 10:46
dokument Nr OKS.0050.20.2011 - ws. wyboru kandydatów organizacji pozarządowej i podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Myślibórz na rok 2011 2011-03-18 15:01
dokument Nr FB.0050.19.2011 - ws. planu finansowego na 2011 rok 2011-03-24 09:56
dokument Nr OKS.0050.18.2011 - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2011 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Myślibórz 2011-03-24 09:49
dokument Nr 17/OKS/2011 - ws. powołania Zespołu do spraw reorganizacji sieci placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Myślibórz 2011-03-10 10:33
dokument Nr 16/OKS/2011 - ws. zmieniające zarządzenie ws. powołania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania 2011-03-10 10:32
dokument Nr 15/OKS/2011 - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz 2011-03-10 10:31
dokument Nr 14/GKB/2011 - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2011-02-18 13:31
dokument Nr 13/GKB/2011 - ws. powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2011-02-18 13:30
dokument Nr 12/2011/OR - ws. wyboru sołtysów i rad sołeckich 2011-03-24 09:39
dokument Nr 11/2011/RGG - ws. wskazania członka Rady Nadzorczej Zakładu Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków Sp. z o.o. w Myśliborzu 2011-01-28 12:37
dokument Nr 10/2011/OKS - ws. przyjęcia Regulaminu plebiscytu na sportowca i trenera Gminy Myślibórz 2010 roku 2011-01-21 09:55
dokument Nr 9/2010/AW - ws. zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2010 2011-01-21 09:53