herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr X/55/2011 - ws. skargi wniesionej na działania Kierownika Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Myśliborzu 2011-04-12 13:42
Uchwała Nr X/54/2011 - ws. zmiany uchwały nr LV/442/2010 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dn. 27 stycznia 2010 roku 2011-04-12 13:35
Uchwała Nr X/53/2011 - ws. oddania nieruchomości w trawły zarząd 2011-04-12 13:31
Uchwała Nr X/52/2011 - ws. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2011-04-12 13:28
Uchwała Nr X/51/2011 - ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stnowiących własność Gminy Myślibórz 2011-04-12 13:23
Uchwała Nr X/50/2011 - ws. udzielenia pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2011-04-12 13:15
Uchwała Nr X/49/2011 - ws. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2011-04-12 13:11
Uchwała Nr X/48/2011 - ws. szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2011-04-12 13:08
Uchwała Nr X/47/2011 - ws. Planu Odnowy Miejscowości Golenice na lata 2010 - 2017 2011-04-12 13:04
Uchwała Nr X/46/2011 - ws. Planu Odnowy Miejscowości Sulimierz na lata 2010 - 2017 2011-04-12 12:59
Uchwała Nr X/45/2011 - ws. Planu Odnowy Miejscowości Renice na lata 2010 - 2017 2011-04-12 12:55
Uchwała Nr X/44/2011 - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz obejmującego obręb geodezyjny Kierzków 2011-04-12 12:50
Uchwała Nr X/43/2011 - ws. oceny działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu za rok 2010 2011-04-12 12:40
Uchwała Nr X/42/2011 - ws. oceny działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu 2011-04-12 12:38
Uchwała Nr X/41/2011 - ws. oceny działalności Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Myśliborzu za rok 2010 2011-04-12 12:36