Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAPYTANIE CENOWE (OPS Myślibórz) - Usługa transportowa - transport pracowników OPS

 

   Nasz znak: OPS.I.8111-R/ 37/2011                                         Myślibórz ,dnia 21.04.2011r.

 

 

                                                                            ………………………………..

                                                                            ………………………………..

                                                                            ………………………………..

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

1 .Zamawiający

    Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w    Myśliborzu ul. 1 Maja 19

    na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia ofert   

    na

 

2.Przedmiot zamówienia

   Usługa transportowa – transport pracowników OPS

 

3. Warunki zamówienia

    Transport pracowników po terenie gminy Myślibórz, w dni robocze,

    przeciętnie 2 dni w tygodniu w godzinach od 8,00 do 15,00

    Dyspozycyjność ze względu na brak możliwości ustalenia stałych dni w których   

    wykonywana byłaby usługa

 

4.Termin realizacji zamówienia

    09.05.2011r. – 30.04.2012r.

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty

    Ofertę należy złożyć w Ośrodku  Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1 Maja 19 ,

    w  terminie do 29.04.2011r.

 

6.Termin otwarcia ofert

    04.05.2011r.

 

7.Sposób przygotowania oferty

    Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku  polskim

    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie  z oznaczenie „Usługa transportowa  „

 

8. Treść oferty:

8.1 nazwa wykonawcy………………………………………………..…………..………...…..

8.2 adres wykonawcy ……………………………………………….…………………………

8.3 NIP ………………………………………………………………………………………….

8.4. regon……………………………………………………………………………………….

8.5 nr rachunku bankowego…………………………………………………………………..

8.6 oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

    

Cenę netto za km jazdy kierowcy………………zł ( słownie złotych…………………….………..)

 

Podatek VAT…………………zł( słownie złotych  …………………………….……..…….)

 

Cenę brutto…………………..zł ( słownie złotych………………………….…………  ……)

 

 

 

 

Cenę netto za godzinę pracy kierowcy………….……zł ( słownie złotych…………….……....…………)

 

Podatek VAT………………zł( słownie złotych  …………….… ……………………..…….)

 

Cenę brutto………………..zł ( słownie złotych……………………………….……  ………)

 

 

8.7 Termin realizacji zamówienia

       09.05.2011r. - 30.04.2012r.

 

9. Sposób oceny ofert

 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą

  łączną ceną

10. Istotne warunki umowy

      Zasady i termin płatności – płatne przelewem (miesięcznie z dołu)   

  w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za dany miesiąc

 

11. Oferta otrzymana przez zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będzie

      rozpatrywana.

      Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. Ośrodek Pomocy Społecznej

      zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyny.

      

                            

 

                                                                                          dnia……………………

 

                                                                          ……………………………………………..

                                                                         podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

 

 

 

 

                                                                                            pieczątka wykonawcy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 21-04-2011 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Danielkiewicz 21-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Ananicz 21-04-2011 10:00