Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dn. 31.05.2011 r. ws. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Myśliborzu w wydziale spraw rodzinnych na lata 2012 - 2015

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz
z dnia 31 maja 2011 roku

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2011 r. upływa kadencja ławników . W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370)RADA MIEJSKA w Myśliborzu jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2012 – 2015.

W Y B O R Y    Ł A W N I K Ó W

Do Sądu Rejonowego w Myśliborzu ławnicy dla spraw rodzinnych- w liczbie 15 ławników.
 

Zgodnie z art.158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz.1070 z późn.zm.) ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2) jest nieskazitelnego charakteru,
 3) ukończył 30 lat,
 4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5)  nie przekroczył 70 lat,
 6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie,

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
 Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
  1)   3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  2)   informację z Krajowego Rejestru Karnego;
  3)   oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
  4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Kandydatury należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2011 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu pokój nr 225 na I piętrze budynku ,gdzie można pobrać druki karty zgłoszenia i inne druki.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 02-06-2011 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Kołodziejek 02-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 02-06-2011 12:10