Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAPYTANIE CENOWE (OPS Myślibórz) - Usługa pogrzebowa

 

Nasz znak: OPS.I.8111-R/ 46 /2011                                         Myślibórz ,dnia 03.06.2011r.

  

ZAPYTANIE CENOWE

 

1 .Zamawiający

     Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w    Myśliborzu ul. 1 Maja 19 na podstawie art. 4  

    pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia ofert na

 2.Przedmiot zamówienia

   Usługa pogrzebowa

 3. Warunki zamówienia

 Sprawienie pogrzebu wraz z dostarczeniem wyposażenia związanego z pochówkiem i dokonaniem czynności jak niżej

  1. Przygotowanie zwłok do pochówku (umycie i ubranie )
  2. Zakup trumny, krzyża z tabliczką wykonanie i wywieszenie klepsydry;
  3. Zakup ubrania, gdy go nie posiada;
  4. Obsługa pogrzebu
  5. Zakup miejsca na cmentarzu, wykopanie, zakopanie, uformowanie i           

      oznaczenie grobu;

       6. Zakup kwiatów (jedna wiązanka), świec lub zniczy (2szt )

       7. Transport ciała

       8. Organizacja pogrzebu

 

4.Termin realizacji zamówienia

     01.07.2011r. – 30.06.2014r.

 5. Miejsce i termin złożenia oferty

     Ofertę należy złożyć w Ośrodku  Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1 Maja 19 ,

    w sekretariacie pokój Nr 10,   I piętro , w  terminie do 15.06.2011r.

 6.Termin otwarcia ofert

    16.06.2011r.

 7.Sposób przygotowania oferty

     Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku  polskim .

    Oferent ma prawo złożyć jedną ofertę i zaproponować jedną cenę.

    Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

     lub wariantowych.

    Oferent ponosi wszelkie koszty wynikające z przygotowania i złożenia oferty.

    Cena oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie. W ofercie należy podać cenę   

    każdego elementu zamówienia z wyłączeniem kosztów administratora cmentarza i szpitala.

     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie  z oznaczeniem „Usługa pogrzebowa  „

    w siedzibie Zamawiającego lub pocztą

 8. Treść oferty:

 

8.1 nazwa wykonawcy………………………………………………..…………..………...…..

 

8.2 adres wykonawcy ……………………………………………….…………………………

 

8.3 NIP ………………………………………………………………………………………….

 

8.4. regon……………………………………………………………………………………….

 

8.5 nr rachunku bankowego…………………………………………………………………..

 

8.6 oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia :

 

8.7  Przygotowanie zwłok do pochówku (umycie i ubranie )…………………zł brutto

    

       ( słownie złotych…………..…………………..………….………..)

 

8.8  trumna…………………zł brutto

    

       ( słownie złotych…………..…………………..………….………..)

 

 

8.9   krzyż…………………zł brutto

   

       ( słownie złotych…………..…………………..………….………..)

 

 

8.10  tabliczka…………………zł brutto

   

        ( słownie złotych…………..…………………..………….………..)

 

 

8.10  klepsydra…………………zł brutto

    

        ( słownie złotych…………..…………………..………….………..)

 

 

8.11  ubranie, gdy go nie posiada:

        damskie…………………zł brutto

    

        ( słownie złotych…………..…………………..………….………..)

 

 

        męskie…………………zł brutto

     

        ( słownie złotych…………..…………………..………….………..)

 

 

8.10 Obsługa pogrzebu…………………zł brutto

    

       ( słownie złotych…………..…………………..………….………..)

 

8.11  kwiaty (jedna wiązanka) )…………………zł brutto

    

        ( słownie złotych…………..…………………..………….………..)

 

 

 8.12 świece lub znicze (2szt ) )…………………zł brutto

     

         ( słownie złotych…………..…………………..………….………..)

 

8.13  Transport ciała

         Myślibórz)…………………zł brutto

     

         ( słownie złotych…………..…………………..………….………..)

 

         Dębno…………………zł brutto

    

         ( słownie złotych…………..…………………..………….………..)

 

         Barlinek…………………zł brutto

    

        ( słownie złotych…………..…………………..………….………..)

 

8.14 .Organizacja pogrzebu   …………………zł brutto

     

           ( słownie złotych…………..…………………..………….………..)

 

 

Łącznie cena brutto…………………..zł ( słownie złotych………………………….………… 

 

……………………………………………………………………………………………….…)

Suma  od pkt.8.7 do pkt. 8.14

 

9. Sposób oceny ofert

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą  ceną

 10. Istotne warunki umowy

      Zasady i termin płatności – płatne przelewem lub w kasie Ośrodka 

  w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury

 11. Oferta otrzymana przez zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będzie

      rozpatrywana.

      Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. Ośrodek Pomocy Społecznej

      zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyny.

      

                                  dnia……………………

 

                                                                          ……………………………………………..

                                                                         podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

 

  

 

                                                                                            pieczątka wykonawcy


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 03-06-2011 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Danielkiewicz 03-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 03-06-2011 09:53