herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Burmistrz MiG Myślibórz działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dn. 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.