herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i informacjami z wykonania planów finansowych instytucji kultury 2013-04-16 12:27
Uchwała Nr CXXII/416/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 września 2012 r. ws. wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Myśliborza informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. 2012-11-23 08:19
Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Myślibórz za I półrocze 2012 roku 2012-09-06 11:13
Uchwała Nr XXI/99/2011 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 27.01.2012 r. ws. wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Myślibórz na lata 2012 - 2025 2012-02-06 11:01
Uchwała Nr XXI/98/2011 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 27.01.2012 r. ws. dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Nr XXI/149/2011 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2012 rok 2012-02-06 10:59
Uchwała Nr XXI/149/2011 - ws. uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2012 r. 2012-01-04 10:06
Uchwała Nr XXI/148/2011 - ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2012 - 2025 2012-01-04 10:05
Uchwała Nr CCLXII/657/2011 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 14.12.2011 r. ws. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Myśliborza projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2012 - 2025 2011-12-22 12:12
Uchwała Nr CCLXII/656/2011 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 14.12.2011 r. ws. wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Myślibórz na 2012 rok 2011-12-22 12:08
Projekt uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2012 - 2025 2011-11-16 12:07
Projekt uchwały ws. uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2012 r. 2011-11-16 12:06