herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXV/188/2012 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok 2012-03-28 09:19
Uchwała Nr XXV/187/2012 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok 2012-03-28 09:18
Uchwała Nr XXV/186/2012 - ws. przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej" 2012-03-28 09:17
Uchwała Nr XXV/185/2012 - ws. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2012-03-28 09:16
Uchwała Nr XXV/184/2012 - ws. udzielenia pomocy finansowej Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z przeznaczeniem na realizację zadania: "Odnowienie jezdni ulicy Celnej, Ogrodowej i Łużyckiej wraz z przebudową ulicy Łużyckiej w m. Myślibórz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 128 - etap I" 2012-03-28 09:08
Uchwała Nr XXV/183/2012 - ws. zmiany Uchwały nr XXIII/163/2012 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 31 stycznia 2012 r. dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2012-03-28 09:04
Uchwała Nr XXV/182/2012 - ws. udzielenia upoważnienia kierownikowi ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2012-03-28 09:02
Uchwała Nr XXV/181/2012 - ws. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Myślibórz 2012-03-28 08:59
Uchwała Nr XXV/180/2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminami na współdziałanie w realizacji zadań oświatowych 2012-03-28 08:58
Uchwała Nr XXV/179/2012 - ws. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Myślibórz w 2012 roku 2012-03-28 08:56