herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Zarządzenie Nr OKS.0050.151.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 31 grudnia 2012 r. - ws. wyboru kandydatów organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Myślibórz na rok 2013