herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
CEIDG-1 - Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 2018-05-28 10:30
CEIDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej 2018-04-30 08:01
CEIDG-PN - Udzielone pełnomocnictwa 2018-04-30 08:01
CEIDG-POPR 2018-04-30 08:01
CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych 2018-04-30 08:01
CEIDG-RD - Wykonywana działalność gospodarcza 2018-04-30 08:00
CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych 2018-04-30 08:00
Wniosek o wydanie zezwolenia na użycie materiałów pirotechnicznych 2018-11-22 13:10
Wniosek o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcach 2018-11-26 14:50
Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 2018-05-17 13:36
Wzór pełnomocnictwa 2015-03-18 09:07
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2018 wraz z pouczeniem 2018-12-13 13:06
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2018-11-22 13:09
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2018-11-22 13:09
Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 2015-03-18 09:02
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2015-03-18 09:04
Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego 2018-11-22 13:11
Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2015-03-18 09:05