herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXVII/299/2013 ws. ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XXIII/163/2012 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 31 stycznia 2012 r., w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2013-03-04 10:49
Uchwała Nr XXXVII/298/2013 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślibórz 2013-03-01 11:39
Uchwała Nr XXXVII/297/2013 ws. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślibórz 2013-03-01 11:38
Uchwała Nr XXXVII/296/2013 ws. udzielenia pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Myślibórz 2013-03-01 11:37
Uchwała Nr XXXVII/295/2013 ws. udzielenia pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych (boksów garażowych) stanowiących własność Gminy Myślibórz 2013-03-01 11:36
Uchwała Nr XXXVII/294/2013 ws. zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Barlinek o uznanie za ochronne lasów o powierzchni 1,12 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa 2013-03-01 11:34
Uchwała Nr XXXVII/293/2013 zmieniająca Uchwałę ws. ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Myślibórz oraz określenia przystanków komunikacyjnych, a także warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2013-03-01 11:33
Uchwała Nr XXXVII/292/2013 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, w obrębie geodezyjnym Dąbrowa 2013-03-01 11:28
Uchwała Nr XXXVII/291/2013 ws. zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Rowie 2013-03-01 11:23
Uchwała Nr XXXVII/290/2013 ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze miasta i gminy Myślibórz i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 2013-03-01 11:01