herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XLIV/343/2013 ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2013 - 2038 2013-08-30 13:52
Uchwała Nr XLIV/342/2013 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-08-30 13:50
Uchwała Nr XLIV/341/2013 ws. zaciągnięcia przez Gminę Myślibórz długoterminowego kredytu bankowego 2013-08-30 13:49
Uchwała Nr XLIV/340/2013 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-08-30 13:48
Uchwała Nr XLIV/339/2013 ws. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w granicach administracyjnych Gminy Myślibórz 2013-08-30 13:47
Uchwała Nr XLIV/338/2013 ws. zamiany nieruchomości 2013-08-30 13:46
Uchwała Nr XLIV/337/2013 ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślibórz na okres 15 lat 2013-08-30 13:45
Uchwała Nr XLIV/336/2013 ws. wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym na okres 20 lat lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2013-08-30 13:45
Uchwała Nr XLIV/335/2013 ws. ustanowienia dopłat do stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-08-30 13:41
Uchwała Nr XLIV/334/2013 ws. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Myślibórz 2013-08-30 13:40