herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XLVI/363/2013 - ws. skargi wniesionej przez Rodziców uczniów klas IV Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myśliborzu na działania Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz 2013-10-31 10:05
Uchwała Nr XLVI/362/2013 - ws. skargi wniesionej przez Państwo Ireneusza Blank i Joannę Blank na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz 2013-10-31 10:04
Uchwała Nr XLVI/361/2013 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-10-31 10:03
Uchwała Nr XLVI/360/2013 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-10-31 10:03
Uchwała Nr XLVI/359/2013 - ws. emisji obligacji Gminy Myślibórz oraz zasad ich zbywania, nadawania i wykupu 2013-10-31 10:02
Uchwała Nr XLVI/358/2013 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-10-31 10:02
Uchwała Nr XLVI/357/2013 - ws. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót publicznych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-10-31 10:01
Uchwała Nr XLVI/356/2013 - ws. średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego 2013-10-31 10:00
Uchwała Nr XLVI/355/2013 - ws. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Myślibórz oraz uchylenia uchwał 2013-10-31 09:59
Uchwała Nr XLVI/354/2013 - ws. udzielenia pierwszeństwa obecnym najemcom nabyciu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Myślibórz 2013-10-31 09:58
Uchwała Nr XLVI/353/2013 - ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz 2013-10-31 09:57
Uchwała Nr XLVI/352/2013 - ws. nabycia nieruchomości przez Gminę Myślibórz 2013-10-31 09:56
Uchwała Nr XLVI/351/2013 - ws. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-10-31 09:55