Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Nr BR.0050.4.OKS - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myślibórz, będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz 2015-01-07 11:13
dokument Nr BR.0050.3.1.2014.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 2015-02-23 08:45
dokument Nr BR.0050.3.2014.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2015-01-12 08:18
dokument Nr BR.0050.2.2014.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2015-01-07 11:11
dokument Nr BR.0050.1.2014.OKS - ws. składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu 2015-01-07 11:10
dokument Nr FB.0050.275.2014 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-12-03 09:59
dokument Nr GKB.0050.274.2014 - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2014-11-24 11:32
dokument Nr FB.0050.273.2014 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-11-24 11:28
dokument Nr FB.0050.272.2014 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-11-14 12:27
dokument Nr FB.0050.271.2014 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-11-04 10:12
dokument Nr AP.0050.270.2014 - ws. wyznaczenia miejsc wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne 2014-10-29 09:06
dokument Nr FB.0050.269.2014 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-10-28 09:48
dokument Nr FB.0050.268.2014 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-10-03 14:16
dokument Nr OKS.0050.265.2014 - ws. zmiany ustalenia cen za usługi świadczone na obiektach użyteczności publicznej administrowanych przed Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu 2014-10-09 09:48
dokument Nr PO.0050.264.2014.MK - ws. ustalenia odpłatności za wynajem sali wiejskich przez kandydatów uczestniczących w Wyborach Samorządowych 2014 roku 2014-09-05 12:52
dokument Nr PO.0050.263.2014.MK - ws. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-05 12:52
dokument Nr BR.0050.262.2014 - ws. zmiany zarządzenia nr OR.I.0152-52/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu 2014-10-09 09:45
dokument Nr FB.0050.261.2014 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-08-29 13:57
dokument Nr FB.0050.260.2014 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-08-26 11:38
dokument Nr OKS.0050.259.2014 - ws. ustalenia cen za usługi świadczone na obiektach użyteczności publicznej administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu 2014-11-24 11:31
dokument Nr OKS.0050.258.2014 - ws. ustalenia terminu składania przez rodziców i inne uprawnione osoby wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" 2014-08-12 09:59
dokument Nr OKS.0050.257.2014 - ws. powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz 2014-08-07 12:28
dokument Nr OKS.0050.256.2014 - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia będącego zdaniem własnym Gminy Myślibórz 2014-08-11 08:12
dokument Nr FB.0050.255.2014 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-08-13 15:05
dokument Nr RGG.0050.254.2014 - ws. odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej "EKO-MYŚL" sp. z o.o. z siedzibą w Dalsze 2014-07-28 12:56
dokument Nr OKS.0050.253.2014 - ws. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum dla Dorosłych w Rowie 2014-08-22 14:23
dokument Nr OKS.0050.252.2014 - ws. powołania Komisji Egzaminacyjnych do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 2014-08-08 14:51
dokument Nr FB.0050.251.2014 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-07-16 15:00
dokument Nr AP.0050.250.2014 - ws. zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2013 2014-07-03 09:10
dokument Nr FB.0050.249.2014 - ws. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2014 - 2028 2014-07-04 09:22
dokument Nr FB.0050.248.2014 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-07-04 09:18
dokument Nr FB.0050.247.2014 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-06-26 10:17
dokument Nr OPS.0050.246.2014 - ws. udzielenia Kierownikowi OPS w Myśliborzu upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2014-06-26 14:52
dokument Nr OKS.0050.245.2014 - ws. odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół dla Dorosłych w Rowie 2014-06-12 11:58
dokument Nr OKS.0050.244.2014 - ws. ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Myślibórz oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Myślibórz 2014-06-05 14:33
dokument Nr FB.0050.243.2014 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-06-09 11:35
dokument Nr FB.0050.242.2014 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-05-30 13:08
dokument Nr PO.0050.241.2014 - ws. powołania osoby na członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Myśliborzu 2014-05-14 13:55
dokument Nr PO.0050.240.2014 - ws. odwołania osoby ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Myśliborzu 2014-05-14 13:53
dokument Nr GKB.0050.239.2014 - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2014-05-12 10:14
dokument Nr FB.0050.238.2014 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-05-12 10:13
dokument Nr PO.0050.237.2014.MK - ws. składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 25 maja 2014 r. 2014-05-05 14:54
dokument Nr ŚDS.0050.236.2014 - ws. zatwierdzenia Programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu 2014-05-06 14:55
dokument Nr FB.0050.235.2014 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-04-30 11:21
dokument Nr PO.0050.234.2014.MK - ws. wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2014-04-11 09:21
dokument Nr PO.0050.233.2014.MK - ws. przeprowadzenia powszechnej wiosennej akcji deratyzacyjnej na terenie miasta i gminy Myślibórz 2014-04-10 14:08
dokument Nr FB.0050.232.2014 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-04-30 11:20
dokument Nr FB.0050.231.2014 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-03-19 14:21
dokument Nr PO.0050.230.2014.MK - ws. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych 2014-03-11 14:16
dokument Nr OKS.0050.229.2014 - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych w zakresie działalności przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, będących zadaniami własnymi Gminy Myślibórz 2014-03-05 09:24
dokument Nr OKS.0050.228.2014 - ws. powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz 2014-03-05 09:23
dokument Nr RGG.0050.227.2014 - ws. Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myśliborzu 2014-02-27 12:58
dokument Nr FB.0050.226.2014 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-02-24 10:22
dokument Nr GKB.0050.225.2014 - ws. utraty mocy zarządzenia Nr GKB.0050.193.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 20 sierpnia 2013 r. dotyczącego wyodrębnienia lokalu socjalnego 2014-02-18 12:56
dokument Nr GKB.0050.224.2014 - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2014-02-10 12:19
dokument Nr FB.0050.223.2014 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-02-10 12:18
dokument Nr OKS.0050.222.2014 - ws. powołania komisji konkursowej, opiniujących oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz 2014-01-31 07:42
dokument Nr OKS.0050.221.2014 - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, ratownictwa i ochrony ludności, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zapewnienie opieki i profesjonalnej pomocy osobom będącym w "stanie nietrzeźwości", działania profilaktyczne w zakresie uzależnień - prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych kształtujących postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw prospołecznych będących zadaniami własnymi Gminy Myślibórz 2014-01-31 07:41
dokument Nr OKS.0050.220.2014 ws. powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myślibórz będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz 2014-01-27 10:21
dokument Nr SM.0050.219.2014 ws. nadania regulaminu Straży Miejskiej w Myśliborzu 2014-02-05 11:33