herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr LIII/421/2014 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-05-15 10:07
Uchwała Nr LIII/420/2014 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-05-15 10:07
Uchwała Nr LIII/419/2014 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-05-15 10:06
Uchwała Nr LIII/418/2014 ws. udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania: "Przebudowa ulicy Łużyckiej w m. Myślibórz w ciągu drogi wojewódzkiej na 128 - etap II" 2014-05-15 10:05
Uchwała Nr LIII/417/2014 ws. zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy 2014-05-15 10:03
Uchwała Nr LIII/416/2014 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2014-05-15 10:02
Uchwała Nr LIII/415/2014 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Myślibórz 2014-05-15 10:01
Uchwała Nr LIII/414/2014 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Myślibórz 2014-05-15 10:00
Uchwała Nr LIII/413/2014 ws. wyrażenia zgody na wniesienie aportem przez Gminę Myślibórz wkładów niepieniężnych do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Myśliborzu 2014-05-15 09:59
Uchwała Nr LIII/412/2014 ws. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2014 2014-05-15 09:57
Uchwała Nr LIII/411/2014 ws. rozwiązania Zespołu Szkół dla Dorosłych w Rowie 2014-05-15 09:55
Uchwała Nr LIII/410/2014 ws. nadania nazwy urzędowej skwerowi w Myśliborzu 2014-05-15 09:54
Uchwała Nr LIII/409/2014 ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 1, w rejonie ul. Celnej w Myśliborzu 2014-05-15 09:54