herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIX/254/2004 ws. Wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego 2005-02-11 10:50
Uchwała Nr XXIX/264/2004 ws. zmian w budżecie 2004-11-04 12:55
Uchwała Nr XXIX/263/2004 ws. wyzn. wiceprzewodniczącego RM do wyk. czynności zw. z podróżą służb. przewodniczącego RM 2004-11-04 12:55
Uchwała Nr XXIX/262/2004 ws. przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej" 2004-11-04 12:55
Uchwała Nr XXIX/261/2004 ws. zmian budżetu i w budżecie 2004 roku 2004-11-04 12:54
Uchwała Nr XXIX/260/2004 ws. inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości 2004-11-04 12:54
Uchwała Nr XXIX/259/2004 ws. wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Myślibórz 2004-11-04 12:54
Uchwała Nr XXIX/258/2004 ws. zmiany uchwały w sp. zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie MiG Myślibórz udzielonych w ramach zas. de minimis 2004-11-04 12:54
Uchwała Nr XXIX/257/2004 ws. nabycia nieruchomości przez Gminę Myślibórz 2004-11-04 12:53
Uchwała Nr XXIX/256/2004 ws. nabycia nieruchomości przez Gminę Myślibórz 2004-11-04 12:53
Uchwała Nr XXIX/255/2004 ws. obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślibórz 2004-11-04 12:53
Uchwała Nr XXIX/254/2004 ws. Wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego 2004-11-04 12:52
Uchwała Nr XXIX/253/2004 ws. emisji obligacji 2004-11-04 12:52
Uchwała Nr XXIX/252/2004 ws. Prog. Prof. i Rozw. Problemów Alkoholowych na terenie MiG Myślibórz na 2005 rok 2004-11-04 12:52
Uchwała Nr XXIX/251/2004 ws. opłaty prolongacyjnej 2004-11-04 12:50
Uchwała Nr XXIX/250/2004 ws. zmiany Statutu Gminy Myślibórz 2004-11-04 12:50
Uchwała Nr XXIX/249/2004 ws. zbycia udziałów w Spółce PEC sp. z o.o. w Myśliborzu 2004-11-04 12:50