herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr LVIII/459/2014 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-08-29 12:13
Uchwała Nr LVIII/458/2014 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-08-29 12:13
Uchwała Nr LVIII/457/2014 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 2014-08-29 12:11
Uchwała Nr LVIII/456/2014 - ws. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Myślibórz z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu Myśliborskiego 2014-08-29 12:10
Uchwała Nr LVIII/455/2014 - ws. przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej" 2014-08-29 12:06
Uchwała Nr LVIII/454/2014 - ws. przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej" 2014-08-29 12:05
Uchwała Nr LVIII/453/2014 - ws. przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej" 2014-08-29 12:04
Uchwała Nr LVIII/452/2014 - ws. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty 2014-08-29 12:01
Uchwała Nr LVIII/451/2014 - ws. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Myślibórz 2014-08-29 12:00
Uchwała Nr LVIII/450/2014 - ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze miasta i gminy Myślibórz i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 2014-08-29 11:56
Uchwała Nr LVIII/449/2014 - ws. uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Myślibórz" 2014-08-29 11:57
Uchwała Nr LVIII/448/2014 - ws. postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2014-08-29 11:57
Uchwała Nr LVIII/447/2014 - ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz dla terenu "Gorzowska-Łużycka" w miejscowości Myślibórz 2014-08-29 11:50
Uchwała Nr LVIII/446/2014 - ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz w miejscowości Renice 2014-09-24 09:29
Uchwała Nr LVIII/445/2014 - ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz w miejscowościach: Czerników, Golczew, Golenice, Klicko, Kruszwin, Rościn, Ławy, Otanów, Chłopowo 2014-08-29 11:41