Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.89.2015.FB - ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2015 - 2028 2016-01-07 14:37
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.88.2015.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2016-01-07 14:36
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.87.2015.GKB - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2016-01-07 14:38
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.86.2015.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2016-01-07 14:35
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.85.2015.OKS - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myślibórz będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz 2015-12-23 09:56
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.84.2015.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-12-28 09:18
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.83.2015.GKB - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2016-01-07 14:38
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.82.2015.GKB - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2015-12-04 09:31
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.81.2015.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-12-10 11:15
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.80.2015.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-12-04 09:32
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.79.2015.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-12-04 09:33
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.78.2015.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-11-09 13:16
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.77.2015.AP - ws. wyznaczenia miejsc wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne 2015-11-04 09:47
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.76.2015.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-10-28 10:34
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.75.2015.MK - ws. powołania członków ze składów Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 11 i 12 2015-10-13 07:47
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.74.2015.MK - ws. odwołania członków ze składów Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 11 i 12 2015-10-13 07:47
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.73.2015.MK - ws. składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-06 15:07
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.72.2015.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-10-08 08:47
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.71.2015.GKB - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2015-10-08 15:01
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.70.2015.MK - ws. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-24 09:01
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.69.2015.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-10-02 13:49
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.68.2015.OKS - ws. rozliczania kosztów utrzymania obiektu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Spokojnej 15 w Myśliborzu 2015-09-21 13:37
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.67.2015.GKB - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2016-09-19 14:26
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.66.2015.OPS - ws. powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2015-09-17 10:19
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.65.2015.MK - ws. przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Myślibórz ćwiczenia obronnego połączonego z realizacją elementów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 2015-09-17 10:18
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.64.2015.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-09-03 08:27
dokument Zarządzenie Nr Br.0050.63.2015.RGG ws. regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Mysliborzu 2015-08-21 11:51
dokument Zarządzenia Nr BR.0050.62.2015.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. 2015-08-31 08:57
dokument Zarzadzenie Nr BR.0050.61.2015.OKS ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kierzkowie 2015-08-18 14:37
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.60.2015.OKS ws. ustalenia terminu składania wniosków przez rodziców i inne uprawnione osoby o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" 2015-08-17 14:19
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.59.2015.AP ws. upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych 2015-08-17 14:12
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.58.2015.AP ws. upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna 2015-08-17 14:10
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.57.2015.AP ws. upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślibórzu do wydawania decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej 2015-08-17 14:08
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.56.2015.AP ws. upoważnienia do podejmowania wszelkich działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2015-08-17 14:05
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.55.2015.AP ws. upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych o kierowaniu osób do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu 2015-08-17 14:06
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.54.2015.AP ws. upoważnienia do wydawania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny lub wydawania decyzji administracyjnych w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszenie przepisów prawa 2015-08-17 14:05
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.53.2015.MK - ws. powołania 14 obwodowych komisji dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku 2015-08-17 13:53
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.52.2015.GKB ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2015-08-20 13:59
dokument Zarządzenie Nr Br.0050.51.2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr Br.0050.9.2015.AW z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie Planu audytu na rok 2015 2015-08-17 13:50
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.50.2015.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-08-12 13:11
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.49.2015.GKB - ws. zmiany Zarządzenia w sprawie Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2015-07-21 11:23
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.48.2015.GKB - ws. stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Myślibórz 2015-08-04 08:31
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.47.2015.MK - ws. wyznaczenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Myślibórz przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-17 14:51
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.46.2015.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-07-21 11:23
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.45.2015.OKS - ws. powołania Komisji Egzaminacyjnych do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 2015-07-16 10:01
dokument Zarządzenie NR BR.0050.44.2015.FB - ws. zmiany uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2015-2028 2015-07-16 10:02
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.43.2015.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-07-09 10:46
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.42.2015.OKS - ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum dla Dorosłych w Rowie 2015-07-09 10:45
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.41.2015.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-06-26 14:22
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.40.2015.OKS - ws. powołania Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myślibórz, będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz 2015-06-19 11:22
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.39.2015.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-06-19 12:23
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.38.2015.OKS - ws. powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum dla Dorosłych w Rowie oraz Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kierzkowie 2015-06-22 13:50
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.37.2015.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-06-19 11:20
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.36.2015.OKS - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myślibórz, będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz 2015-05-27 09:34
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.35.2015.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-05-28 10:44
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.34.2015.MK - ws. powołania do składu Obwodowej Komisji Wyborczej 2015-05-27 09:30
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.33.2015.MK - ws. odwołania ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej 2015-05-27 09:29
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.32.2015.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-05-27 09:28
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.31.2015 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-05-13 13:13
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.30.2015.MK - ws. powołania członków Obwodowej Komisji Wyborczej 2015-05-13 13:12
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.29.2015.MK - ws. odwołania członków Obwodowej Komisji Wyborczej 2015-05-13 13:10
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.28.2015 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-04-30 10:19
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.27.2015.RGG - ws. ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Myśliborzu 2015-04-22 12:10
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.26.2015.MK - ws. wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2015-05-13 13:06
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.25.2015.MK - ws. powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-05-13 13:05
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.24.2015.MK - ws. wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2015-05-13 13:04
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.23.2015.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-04-10 13:21
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.22.2015.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-04-08 09:30
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.21.2015.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-03-26 07:54
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.20.2015.OKS - ws. ustanowienia Regulaminu przyznawania i wydatkowania dodatkowych środków z budżetu gminy Myślibórz na przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa Gminy Myślibórz w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015 2015-03-16 14:27
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.19.2015.MK - ws. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-03-12 15:10
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.18.2015.OKS - ws. wyboru sołtysów i rad sołeckich 2015-03-09 09:02
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.17.2015.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-02-23 08:46
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.16.2015.OKS - ws. powołania komisji konkursowej, opiniujących oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz w 2015 r. 2015-05-13 13:03
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.15.2015.OKS - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie: - działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu; - ratownictwa i ochrony ludności; - przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym; - zapewniania opieki i profesjonalnej pomocy osobom będącym w stanie nietrzeźwości; - działań profilaktycznych w zakresie uzależnień, będących zadaniami własnymi Gminy Myślibórz 2015-05-13 13:01
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.14.2015.AP - ws. zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2014 2015-02-09 10:11
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.13.2015.GKB - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego 2015-02-09 10:10
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.12.2015.GKB - ws. powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2015-02-09 10:10
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.11.2015.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-02-02 08:44
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.10.2015.OKS - ws. ustanowienia Regulaminu przyznawania i wydatkowania dodatkowych środków z budżetu gminy Myślibórz na zadania realizowane przez sołectwa Gminy Myślibórz w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015 2015-01-30 13:07
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.9.2015.AW - ws. wprowadzenia planu audytu na 2015 rok 2015-01-29 09:21
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.8.2015.OKS - ws. wyboru sołtysów i rad sołeckich 2015-01-27 10:42
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.7.2014.BF - ws. powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myślibórz, będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz 2015-01-22 10:04
dokument Zarządzenie Nr PO.0050.6.2015.MK - ws. powołania gminnej komisji ds. szacowania strat w budynkach mieszkalnych powstałych w związku z niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi (burze, wichury) 2015-01-22 10:02
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.5.2014.ŚDS - ws. zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu na rok 2015 2015-01-27 10:41