herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr VI/18/2015 - ws. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszeń prawa 2015-01-30 14:11
Uchwała Nr VI/19/2015 - ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, w obrębie geodezyjnym Renice 2015-01-30 14:10
Uchwała Nr VI/20/2015 - ws. nabycia udziałów w Spółce Szkuner Sp. z o.o. w Myśliborzu 2015-01-30 14:07
Uchwała Nr VI/21/2015 - ws. określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2015-01-30 14:05
Uchwała Nr VI/22/2015 - ws. zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Myśliborzu 2015-01-30 14:02
Uchwała Nr VI/23/2015 - ws. wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Myśliborzu do Społecznej Komisji Mieszkaniowej na okres kadencji 2014-2018 2015-01-30 14:01
Uchwała Nr VI/24/2015 - ws. upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 2015-01-30 13:59
Uchwała Nr VI/25/2015 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2015-01-30 13:59
Uchwała Nr VI/26/2015 - ws.zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2015-2028 2015-01-30 13:58
Uchwała Nr VI/27/2015 - ws. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2015 2015-01-30 13:57
Uchwała Nr VI/28/2015 - ws. skargi na działania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu 2015-01-30 13:55
Uchwała Nr VI/29/2015 - ws. skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz 2015-01-30 13:54