herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

ZAPYTANIE CENOWE - Gmina Myślibórz zaprasza do złożenia ofert na prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy, podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz, zgodnie z planem audytu na 2015 r. stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz nr BR.0050.9.2015.AW z dnia 26.01.2015 r. (Zmienione Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 31.07.2015 Nr BR.0050.51.2015.)